Další firemní informace

Modré logo Aricoma

Zlaté logo Aricoma

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb. Jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto podmínek. 

Aricoma Systems a.s. Aricoma Systems a.s. - služby Aricoma Digital s.r.o. Aricoma Enterprise Applications s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Komunikace Uchazeči Obchodní partneři Souhlas Nesouhlas Cookies

Etický kodex a compliance

Etický kodex je základním dokumentem společnosti Aricoma. Tento soubor pravidel je vyjádřením našeho závazku k morálnímu a bezúhonnému jednání. V každé situaci ctíme fair play a řídíme se našimi sdílenými hodnotami. Zákon o ochraně oznamovatelů dále posiluje Compliance program zavedený v naší společnosti.