Další firemní informace

Modré logo Aricoma

Zlaté logo Aricoma

Zpracování osobních údajů v obchodní komunikaci

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb. Jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto podmínek. 

Etický kodex

Etický kodex je základním dokumentem společnosti Aricoma. Tento soubor pravidel je vyjádřením našeho závazku k morálnímu a bezúhonnému jednání. V každé situaci ctíme fair play a řídíme se našimi sdílenými hodnotami.