Kvalita a důvěryhodnost

Vedení organizace definovalo strategii, vize, mise a závazky v dokumentu Politika ARICOMA. Naším hlavním cílem je spokojený zákazník, vzájemně prospěšné vtahy a profesionalita. Kvalitu námi poskytovaných služeb dokládá řada certifikací.

QMS (Systém řízení kvality) dle normy ISO 9001
Poskytuje rámec řízení k zajištění kvality produktů a poskytovaných služeb. Pro nákup a prodej zboží a IT služeb, poskytování servisních služeb IT, řízení projektů, HelpDesk, vzdálená správa a dohled a další...
ITSM (Systém managementu IT služeb) dle normy ISO 20000
Stanovuje požadavky pro management IT služeb s cílem zajistit kvalitu IT služeb. Pro komplexní outsourcing informační infrastruktury, Outsourcing koncových zařízení, serverů, síťové infrastruktury, HelpDesku či provozu aplikací a další...
ISMS (Systém managementu bezpečnosti informací) dle normy ISO/IEC 27001
Stanovuje požadavky s cílem zajištění bezpečnosti informačních aktiv. Pro dodávku a provozování IT infrastruktury pro zákazníky či systém řízení bezpečnosti informací podporující cloudové prostředí IaaS, PaaS, SaaS a další...
ISMS (Systém managementu bezpečnosti informací) normy ISO/IEC 27017
Soubor pokynů k zabezpečení cloudového prostředí a minimalizace potencionálních rizik bezpečnostních incidentů.
ISMS (Systém managementu bezpečnosti informací) normy ISO/IEC 27018
Zásady, které pomáhají chránit vysoce citlivé nebo kritické osobní údaje organizace a zákazníků.
TISAX (zabezpečení informací v automobilovém průmyslu)
Německá bezpečnostní norma garantující důvěryhodnost organizace a její schopnost chránit informace partnerů z oblasti automobilového průmyslu.
Osvědčení Důvěrné
Osvědčení podnikatele podle § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Umožnuje přístup podnikatele k utajované informaci nejvýše stupně utajení Důvěrné. Platí pro informaci, která u podnikatele vzniká, nebo je mu poskytnuta.
Osvědčení Tajné
Osvědčení podnikatele podle § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Umožnuje přístup podnikatele k utajované informaci nejvýše stupně utajení Tajné. Platí pro informaci, která u podnikatele vzniká, nebo je mu poskytnuta.
EMS (Systém environmentálního managementu) dle normy ISO 14001
Požadavky na systém řízení organizace, který umožňuje snižovat environmentální dopady spojené s fungováním organizace.
OHSAS (Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dle normy ISO 45001
Požadavky na systém zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem zlepšit bezpečnost a zdraví pracovníků organizace.
ESG Report, auditní výrok o uhlíkové stopě, GHG Report
Potvrzení nezávislé organizace o správnosti výpočtu uhlíkové stopy. Nefinanční report organizace, popis výpočtu uhlíkové stopy.

Kontakt pro vyžádání certifikátu

V případě vašeho zájmu o konkrétní certifikát nám napište. Ve zprávě uveďte, který certifikát vás zajímá.