Ochrana oznamovatelů

Zákon o ochraně oznamovatelů dále posiluje Compliance program zavedený v naší společnosti. Upravuje postup podávání a posuzování oznámení o protiprávních jednáních prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dalšími zákonnými způsoby a zajištění potřebné ochrany oznamovatele. 
 

Oznámení o možném protiprávním jednání v jakékoliv společnosti ze skupiny ARICOMA ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) může učinit osoba, která se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání v dané společnosti. 

Pověřenou osobou pro přijímání oznámení je Ing. Luboš Papcún, Compliance Officer a Mgr. Martin Roubíček, advokát (dále též „příslušné osoby“). Oznámení za konkrétní společnost lze učinit pomocí níže uvedeného formuláře.

Oznámení můžete učinit i dalšími způsoby - zasláním emailu na adresu 04308697@aricoma.com (certifikát pro zabezpečenou komunikaci najdete zde) nebo telefonicky na telefonní číslo +420 251 022 537.

Případně ho můžete podat u Ministerstva spravedlnosti či písemně dopisem s označením "Ochrana oznamovatelů – k rukám příslušné osoby" a jménem společnosti ze skupiny ARICOMA, u které oznámení podáváte zaslaným poštou na adresu: ARICOMA a.s., Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10.

Oznamovací formulář

Zpracování osobních údajů uvedených v níže uvedeném formuláři je nezbytné pro plnění zákonné povinnosti provozovatele, která mu vyplývá ze zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Zde najdete informace o zpracovávání osobních údajů a o právech subjektů údajů.

Odesláním oznamovacího formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů.