Ďalšie firemné informácie

Modré logo Aricoma

Zlaté logo Aricoma

Všeobecné obchodné, servisné a záručné podmienky

Všeobecné obchodné, servisné a záručné podmienky upravujú vzťahy v oblasti dodávok tovaru a služieb. Sú záväzné pre všetky obchodné vzťahy s dodávateľom. Odlišné písomné dohody zmluvných strán majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Aricoma Systems s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len "GDPR").

Komunikácia Uchádzači Obchodní partneri Súhlas Nesúhlas Cookies

Etický kódex a compliance

Etický kódex je základným dokumentom spoločnosti Aricoma. Tento súbor pravidiel je vyjadrením nášho záväzku k etickému a čestnému správaniu. V každej situácii ctíme fair play a riadime sa našimi spoločnými hodnotami. Zákon o ochrane oznamovateľov ďalej posilňuje program dodržiavania predpisov, ktorý je v našej spoločnosti zavedený.