Služby a riešenia pre inštitúcie EÚ

Pomáhame medzinárodným úradom a inštitúciám zlepšiť ich IT infraštruktúru a služby. Tak, aby čo najlepšie vyhovovali moderným potrebám občanov Európskej únie a platnej legistlatívy.