Spoločnosti v technologickom pilieri KKCG sa menia. Zo skupiny Aricoma sa oddelí Qinshift

Praha, 29. júna 2023 - Spoločnosť Aricoma, člen skupiny KKCG, oznámila, že v budúcnosti bude pôsobiť pod dvoma značkami. Ide o jeden z krokov k upevneniu jej pozície medzinárodného lídra v oblasti informačných technológií. Spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru na zákazku vytvorí novú značku Qinshift a oddelí sa od skupiny, ktorej ostatné spoločnosti prijmú značku Aricoma.

Technologický pilier skupiny KKCG sa za posledných šesť rokov rozrástol na popredného európskeho hráča v oblasti IT s ročným obratom takmer 500 miliónov EUR (11,7 miliardy Kč). Dnes oznámená zmena umožní Dostali sme sa do bodu, keď sú naše aktivity dostatočne komplexné a rozsiahle na to, aby sme vytvorili dve samostatné špecializované spoločnosti,"jednotlivým subjektom sústrediť sa na svoje kľúčové oblasti, čo by malo viesť k ďalšiemu rastu.

„Dostali sme sa do bodu, keď sú naše aktivity dostatočne komplexné a rozsiahle na to, aby sme vytvorili dve samostatné špecializované spoločnosti," povedal investičný riaditeľ skupiny KKCG Michal Tománek, ktorý je zodpovedný za segment IT.
„Veríme, že založenie spoločnosti Qinshift a posilnenie pôvodnej značky Aricoma urýchli rast oboch spoločností a pomôže našej skupine efektívnejšie konkurovať na globálnom trhu."

A.png

Aricoma spojí značky zamerané na IT infraštruktúru, cloudové technológie, podnikové aplikácie, kybernetickú bezpečnosť, digitalizáciu verejného sektora a systémovú integráciu.  Jej súčasťou bude spoločnosť Autocont, regionálny líder v oblasti IT služieb; expert na kybernetickú bezpečnosť AEC; vývojári softvéru pre verejný sektor CES EA a časť spoločnosti Komix; a odborníci na elektronický obchod Internet Project. Ich postupný proces rebrandingu bude ukončený do konca roka.

Neskôr budú nasledovať tohtoročné akvizície - spoločnosti Sabris Consulting a Consulting 4U, ktoré sa zameriavajú na riešenia SAP, a vývojári softvéru pre verejný sektor SYSCOM Software.

„Je to významný moment pre celú spoločnosť Aricoma. Za posledných 30 rokov kolegovia z našich spoločností vybudovali z Aricomy centrum odbornosti a znalostí v oblasti IKT riešení," povedal Milan Sameš, generálny riaditeľ spoločnosti Aricoma.

„Pod jedným menom sa etablujeme ako aktívny, spoľahlivý a dynamický partner v oblasti digitalizácie verejného a komerčného sektora v Českej republike a v celej Európe. Naše najbližšie rastové plány sú zamerané na nemecky hovoriaci región, kde vidíme veľa príležitostí," dodal.

Q.jpg

Qinshift v tomto a budúcom roku spojí šesť spoločností pracujúcich predovšetkým v oblasti návrhu softvéru pre komerčný sektor. Patrí medzi ne Seavus, vývojár softvéru na zákazku so zameraním na Škandináviu; švédsky Stratiteq, ktorý sa špecializuje na analýzu údajov; Cleverlance, český a slovenský líder v oblasti digitalizačných služieb pre podniky; časť českej skupiny Komix, ktorá sa výrazne angažuje v automobilovom priemysle; Clearcode, globálny partner pre vývoj reklamného a marketingového softvéru, a MusalaSoft, bulharský poskytovateľ outsourcingu.

Cieľom spoločnosti Qinshift bude ďalší rast v Európe, Spojených štátoch, severnej Afrike a neskôr v Latinskej Amerike a začlenenie najmodernejších Al služieb  do svojho rozsiahleho portfólia.

Zameranie sa na špecializáciu a agilný prístup umožní spoločnostiam Aricoma aj Qinshift spolu so zjednotením ich spoločností vytvoriť dynamickejšie prostredie, ktoré podporí spoluprácu, inovácie a ponúkne lepšie služby rôznorodej medzinárodnej klientele z verejného aj súkromného sektora.

Viac informácií o nových značkách nájdete na ich nových webových stránkach:

Aricoma: www.aricoma.com
Qinshift: www.qinshift.com

Často kladené otázky:

Prečo meníme názov?
Po piatich rokoch budovania a rastu novej silnej skupiny nastal čas, aby sme to vyjadrili novou jednotnou značkou. Už teraz sme interne plne integrovaní a pod jedným názvom budeme môcť klientom ľahšie a kvalitnejšie ponúkať komplexné služby v celom odvetví IT. Ako Aricoma chceme posilniť našu pozíciu na domácom trhu a v západnej Európe, ktorá bude pod jednotnou značkou zrozumiteľnejšia. A ako Aricoma môžeme spoločne prilákať najlepšie talenty z rôznych odborov.

Čo sa s novou značkou zmení pre zákazníkov alebo partnerov?
Z krátkodobého administratívneho hľadiska sa zmenia len fakturačné údaje spoločnosti. Dúfame však, že z dlhodobého hľadiska naši zákazníci pocítia zmenu najmä v kvalite a šírke ponúkaných služieb.

Je potrebné podpísať nové zmluvy alebo zmeniť fakturačné údaje?
V prevažnej väčšine prípadov sa právne informácie okrem názvu spoločnosti nezmenia. V niektorých prípadoch dôjde k zmene IČO spoločnosti, ale ani táto zmena nemá vplyv na naše zmluvné vzťahy a nevyžaduje si zmenu zmlúv. Samozrejme, všetkých zákazníkov budeme vopred a podrobne informovať.

Čo sa stane s ostatnými spoločnosťami, ktoré boli súčasťou skupiny Aricoma, ale už ich nespomínate?
Spoločnosti Cleverlance, Statiteq, MusalaSoft, Clearcode a Seavus sa zaoberajú vývojom softvérových aplikácií v komerčnom sektore. Rovnako ako my zostávajú v technologickom pilieri skupiny KKCG, ale sú zoskupené pod značkou Qinshift. Budeme však naďalej spolupracovať. Všetci sme súčasťou silnej medzinárodnej skupiny.
 
Zdieľať

Kontakt pre médiá

Michal Malysa
Head of Brand and Communications