IT infraštruktúra

Spoľahlivá a funkčná IT infraštruktúra je základom každej organizácie. Všetko sa začína dodávkou hardware a software za správnu cenu a pokračuje návrhom a implementáciou technológie dátového centra, podnikových sietí, riešení pre podnikovú komunikáciu a spoluprácu alebo nástrojov na efektívnu správu IT. Na to všetko nadväzujú služby na podporu a zabezpečenie prevádzky IT.