Kompletne sme obnovili sieťovú infraštruktúru Krajskej nemocnice T. Baťu v Zlíne

Modernizáciou sieťovej infraštruktúry sme výrazne zvýšili výkonnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť siete. Umožnili sme tak rýchlejší prenos dát a znížili počet výpadkov.

Realizácia 2022-2023

aricoma avatar

Profil zákazníka

Krajská nemocnica T. Baťu v Zlíne je jedným z popredných zdravotníckych zariadení v Českej republike, ktoré sa vyznačuje dlhou históriou, vysokou kvalitou zdravotnej starostlivosti a moderným prístupom k medicíne. Zamestnáva viac ako 2 400 ľudí a ročne hospitalizuje viac ako 45 000 pacientov. Má takmer tisíc lôžok, z toho takmer 800 na akútnu starostlivosť a 200 na následnú starostlivosť.

Modernizácia našej sieťovej infraštruktúry v spolupráci so spoločnosťou Aricoma nám priniesla významné zlepšenie efektívnosti našich prevádzkových a zdravotníckych systémov, čím sa posilnila naša prevádzka a starostlivosť o pacientov. Spolupráca s Aricomou bola profesionálna a úspešná a sme radi, že sme tieto výsledky dosiahli spoločne.

Mgr. Pavel Novotný

Námestník pre IT

Východisková situácia, ciele projektu

Nemocnica sa spoliehala najmä na staršie typy aktívnych sieťových prvkov na rôznych úrovniach siete, z ktorých niektoré boli v prevádzke viac ako 10 rokov. Táto infraštruktúra už nedokázala primerane spĺňať rastúce požiadavky na výkon, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky. Nemocnica si bola vedomá, že zastarané sieťové zariadenia a zastaraný firmware zvyšujú kybernetické riziká. Správa heterogénnej infraštruktúry nebola efektívna a predstavovala skôr manuálny proces.

Vzhľadom na nárast objemu poskytovaných služieb a plánované rozšírenie bolo jasné, že súčasná sieť nestačí na splnenie vysokých prevádzkových požiadaviek a mohla by brániť ďalšiemu rozvoju poskytovanej starostlivosti. Nemocnica sa rozhodla uskutočniť prelomový projekt technologickej modernizácie sieťovej infraštruktúry ako celku. Bolo rozhodnuté vymeniť všetky vrstvy siete a zaviesť integrovaný nástroj na riadenie. Vzhľadom na predchádzajúce investície zákazníka do prvkov infraštruktúry od HPE ARUBA, ktoré boli predmetom výberového konania, sa projekt zameral na synergické využitie platformy Aruba ESP a nadviazanie na tieto investície.

Benefity

  • Všetko je v záruke vo vysokej dostupnosti
  • Jednotný centrálny management
  • Zvýšený výkon siete
  • Zvýšenie priepustnosti až o 2 rády
  • Kompatibilita s existujúcou infraštruktúrou
  • Možnosť budúcej segmentácie a nasadenia NAC

Posilnenie jadra siete a distribúcie dát

Vzhľadom na súčasný stav sieťového prostredia, v ktorom bola základná sieťová infraštruktúra v minulosti čiastočne modernizovaná, bola voľba platformy Aruba ESP jasná. Tento výber bol motivovaný nielen ekonomickými dôvodmi (využitie predchádzajúcich investícií), ale aj potrebou zachovať plnú kompatibilitu a jednotnú správu.

Na dosiahnutie vysokej prevádzkovej odolnosti bolo nevyhnutné zduplikovať predtým nadobudnuté základné prvky siete a uviesť ich do režimu vysokej dostupnosti. Pôvodné sieťové jadro bolo rozšírené a posilnené o ďalšie identické dvojice (spolu 8 prvkov HPE ARUBA 8360). Tým sa zvýšila priepustnosť a dostupnosť siete vďaka dostatočnej redundancii aj na úrovni liniek (rýchlosti 100 Gb/s). Tým sa zabezpečila prevádzková bezpečnosť poskytujúca požadovanú istotu, že aj v prípade zlyhania jadra bude sieť ako celok spoľahlivo fungovať a naďalej podporovať poskytovanie vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Súčasťou projektu boli aj distribučné a TOR (Top of Rack) aktívne prvky potrebné na správnu distribúciu dát a pripojenie kľúčových koncových zariadení, najmä serverovej infraštruktúry. Distribučné prvky optimalizujú tok dát medzi rôznymi časťami nemocničných aplikácií poskytovaných z týchto serverov. Prvky TOR umožňujú priame pripojenie kľúčových zariadení, zvyšujú efektívnosť siete a znižujú latenciu aplikácií.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu boli aj prvky prístupovej vrstvy, na ktoré sa pripájajú používateľské zariadenia, ako sú počítače, tlačiarne, telefóny, technické zariadenia nemocnice a diagnostické zariadenia. Ich vybavenie a konfigurácia sú nevyhnutné na bezproblémové pripojenie a zabezpečenie stabilnej a bezpečnej výmeny údajov, opäť podporenej redundanciou pripojenia k vyššej sieťovej vrstve. Viac aktívnych a zároveň rýchlejších ciest úmerne zvyšuje priepustnosť, ktorá je podporená robustnosťou sieťového jadra.

Implementácia Aruba Central a výzvy počas pandémie

Obnovou všetkých dominantných vrstiev siete sa výrazne zlepšila dostupnosť a priepustnosť siete, čo nemocnici otvorilo nové možnosti rozvoja starostlivosti a vytvárania moderných digitálnych služieb pre pacientov. Ambíciou projektu bolo aj zavedenie nástroja na hromadnú správu, ktorý by umožnil efektívne monitorovanie a riadenie siete ako celku a podporil zavádzanie nových služieb a digitalizáciu. Logicky sa potom očakáva, že takýto nástroj výrazne zníži časové nároky na ľudský faktor pri správe a rozvoji siete. Nástroj na správu Aruba (Aruba Central) je súčasťou sieťovej platformy a hrdo sa označuje za "šiesty zmysel siete". Tento nástroj bol z hľadiska dodávky kľúčový, pretože výrazne prispel k rýchlejšej implementácii. Zahŕňal zavádzanie zariadení, prideľovanie rolí a aplikáciu predkonfigurácie, udržiavanie aktuálneho firmwaru a sledovanie prevádzky. Tento "šiesty zmysel" potom pomáha predchádzať problémom tým, že upozorňuje na vznikajúce problémy a navrhuje ich riešenia. Administrátorom poskytuje jasný pohľad na sieťové udalosti a podporuje ich v každodenných činnostiach. Už nie je potrebné zdĺhavo a ručne konfigurovať jednotlivé prvky, na presadenie zámeru v celej sieti stačí len niekoľko kliknutí.

Pandémia COVID-19 priniesla neočakávané problémy týkajúce sa dostupnosti sieťových zariadení bez ohľadu na zvolenú značku. Čas na prípravu bol miestami dlhší ako 1 rok, čo spôsobilo výrazné oneskorenie projektu. Naproti tomu samotná implementácia s Aruba Central trvala len 3 mesiace. Spolupráca medzi naším tímom a tímom zákazníka bola pre projekt kľúčová, najmä pri plánovaní výpadkov v čiastkových prevádzkach nemocnice, kde sa vymieňali koncové prvky. Fyzická inštalácia týchto prvkov bola ponechaná v réžii zákazníka - zapoj a hraj, čo bolo možné vďaka vopred pripravenej konfigurácii a centrálnej správe. Napriek týmto prípravám sa však vyskytli drobné problémy, ktoré sme riešili spoločne.

Skúsenosti zákazníka s novou infraštruktúrou sú jednoznačne pozitívne. Stabilita, spoľahlivosť a vysoká priepustnosť celej siete priniesli množstvo výhod, najmä zvýšenie dostupnosti aj prenosovej rýchlosti. Nemenej dôležitá je aj možnosť kompletného centrálneho manažmentu, ktorý uľahčuje správu siete a monitorovanie prevádzky. Tento projekt tiež rozšíril možnosti ďalšej segmentácie siete a vytvoril predpoklady na implementáciu Network Access Control (NAC) na riadený prístup koncových zariadení a používateľov do siete, opäť s využitím nástrojov a služieb platformy Aruba ESP (Central a Clearpass).

Použité technológie

  • HPE Aruba CORE prvky
  • HPE Aruba distribučné a TOR aktívne prvky
  • HPE Aruba ACCESS prvky
  • Management Aruba Central
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.