Služby HPE GreenLake zabezpečujú spoľahlivú prevádzku spoločnosti Ptáček – velkoobchod

Pre prevádzku kritickej IT infraštruktúry sme navrhli spoľahlivé riešenie vo forme služby, kedy zákazník získal flexibilitu podobnú cloudu a zároveň si technológie umiestnil do vlastného datacentra.

Realizácia 2022

aricoma avatar

Profil zákazníka

Ptáček - velkoobchod, a.s., je česká spoločnosť s dynamickým rastom a ambíciami. Ako najväčší špecializovaný veľkoobchod v oblastiach VYKUROVANIE - PLYN - VODA - INŽINIERSKE SIETE - SANITA pôsobí na trhu od roku 1992. Svoj široký sortiment výrobkov a služieb prezentuje v neustále sa rozširujúcom portfóliu pobočiek po celej Českej republike a na Slovensku. Spoločnosť Ptáček - velkoobchod, a.s. sa pýši kompletným sortimentom, celorepublikovaným pokrytím a profesionálnym predajným servisom, čo sú základné atribúty vedúce k jej dominantnému postaveniu lídra na trhu.

V čase náročných termínov dodávok IT infraštruktúry nám koncept služieb HPE GreenLake pomohol zabezpečiť včasné nasadenie nových technológií tak, aby bola kritická IT infraštruktúra pre prevádzku našej podnikovej siete pokrytá potrebnou zmluvou o podpore. Nové technológie poskytujú záruku rýchlej obnovy činnosti v prípade bezpečnostných incidentov alebo iných udalostí, čo je pre naše podnikanie dôležité. Pre majiteľov bolo zaujímavé aj to, že sme nemuseli čerpať investičné prostriedky na nové technológie.

Michal Hudák

riaditeľ IT

Východzia situácia, ciele projektu

Veľkoobchod Ptáček používa diskové polia HPE 3PAR ako kľúčovú súčasť svojej IT infraštruktúry od roku 2015. Avšak s pribúdajúcim časom a končiacou sa priemernou životnosťou tejto technológie bolo potrebné zvážiť ďalší krok vpred.

Zákazník riešil projekt technologickej obnovy IT infraštruktúry v čase kritického nedostatku hardvérových prvkov v dôsledku narušených dodávateľských a odberateľských reťazcov na trhu. Na základe našej dôkladnej konzultácie a ponuky sa spoločnosť Ptacek - velkoobchod rozhodla pre technologický prechod na prevádzku svojej IT infraštruktúry prostredníctvom inovatívnych služieb HPE GreenLake. Aj v tomto náročnom období dokázala spoločnosť HPE vďaka koncepcii služieb uprednostniť dodávku technológií s novou zmluvou o podpore, čím zabezpečila garanciu spoľahlivej prevádzky biznis aplikácií zákazníka.

Novo dodané diskové polia HPE Alletra 9060 ponúka vysokú flexibilitu ohľadne navyšovania či znižovania kapacít prostredníctvom platformy GreenLake. Toto riešenie tak sľubuje udržať krok s neustálym rastom a rozvojom Ptáček - velkoobchod a zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť v budúcnosti.

Benefity

  • Zrychlené zabezpečenie a nasadenie IT technológií.
  • Násobne vyšší výkon vďaka novým procesorom a vysoká dostupnosť all-flash diskového poľa s využitím dátových redukčných mechanizmov (deduplikácia, kompresia).
  • Zvýšenie odolnosti kritickej IT infraštruktúry pre zaistenie nepretržitej prevádzky.
  • Namiesto jednorázovej investície do hardware mesačnej platby len za skutočne využívaný výkon.
  • Transparentné a predikovateľné náklady pre prevádzku na 5 rokov.
  • Vysoká flexibilita a ľahká škálovateľnosť riešenia - v rámci dodaného riešenia je k dispozícii ešte 20% rezerva pre škálovanie výkonových potrieb.
  • Analytické informácie riadené umelou inteligenciou, ktorá umožňuje predchádzať výpadkom a pomáha optimalizovať výkon diskového pola.

Popis riešenia

Novo dodané technológie HPE v podobe služieb GreenLake poskytli zákazníkom veľmi potrebnú istotu podpory prevádzky kritickej infraštruktúry, aby mali garantovaný servis pre neočakávané situácie. Ďalším efektom je niekoľkonásobné zvýšenie rýchlosti podnikového systému ukladania a obnovy dát, a teda väčší pocit bezpečia pri neočakávaných situáciách. Pre podnikanie a obchodnú činnosť zákazníka predstavuje každá hodina nefunkčných systémov obrovskú stratu. Pridanou hodnotou riešenia je aj 20 % rezerva pre potreby škálovania výkonových potrieb.

Ako HPE partner s najvyššou certifikáciou sme dokázali navrhnúť spoločne so špecialistami HPE vhodnú kombináciu služieb GreenLake, ktorú doplnili interní odborníci na podporu migrácie údajov zo starého prostredia do nového.

Platforma GreenLake vám poskytne prehľad o vašich aktuálnych nákladoch a spotrebe, ktoré je možné optimalizovať podľa vašich aktuálnych potrieb. Výsledkom je, že zákazník platí len za skutočne spotrebovanú energiu. Okrem toho vďaka službe InfoSight získava prediktívne a proaktívne analytické informácie riadené umelou inteligenciou pre prevenciu výpadku a optimalizáciu výkonu.

Použité technológie

  • All-flash diskové polia HPE Alletra 9060
  • SAN switche HPE SN6600B
  • služby HPE GreenLake
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním registračného formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.