SAP HANA na platforme IBM Power pre Prvú stavebnú sporiteľňu, a.s.

Migrácia aplikácií SAP ECC 6.0 EHP7 z prostredia operačného systému IBM aj na dátovú platformu SAP HANA v prostredí Red Hat Enterprise Linux na platforme IBM Power.

Realizácia 2022

aricoma avatar

Profil zákazníka

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. poskytuje výhodné sporenie so štátnou prémiou a úrokmi. Popri výhodnom zhodnocovaní finančných prostriedkov ponúka aj niekoľko typov úverov, napr. na kúpu, výstavbu alebo obnovu bývania, ale aj na vybavenie domácnosti. Na financovanie opráv a rekonštrukciu bytových domov slúži špeciálny program určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a iných správcov bytových objektov.

Dlhú dobu sme prevádzkovali systémy SAP na systémoch IBM i, ktoré boli v minulosti známe ako AS/400. Bola to pre nás prirodzená voľba, keďže na tejto platforme beží aj náš centrálny bankový systém. Nutnosť prechodu na databázu SAP HANA vyvolala potrebu migrácie a zmenu operačného systému na Linux. Ako hardvérovú platformu boli zvolené servery IBM Power, ktoré okrem vysokého výkonu ponúkajú veľkú flexibilitu nasadenia pre systémy SAP HANA a aj ďalšie aplikácie. 

Ing. Vojtech Gáborík

Riaditeľ úseku informačných technológií

Východzia situácia, ciele projektu

Banka využíva aplikácie SAP ECC 6.0 EHP7 najmä na back-office, ale boli prevádzkované spoločne s centrálnym bankovým systémom v prostredí systému IBM i na platforme IBM Power. V súvislosti s potrebou modernizácie aplikácií SAP a nutného prechodu na dátovú platformu SAP HANA bolo rozhodnuté o modernizácii prostredia. V prvej etape bola nahradená infraštruktúra prostredia (servery a diskové polia, operačný systém, databázová platforma) s aktuálnymi verziami systémov a dostatočnou kapacitou zdrojov na budúci rozvoj. Ďalším krokom špecialistov bola konverzia samotných aplikácií SAP na riešenia SAP S4HANA.

Benefity

  • Moderné technológie s vysokým štandardom bezpečnosti a kvality
  • Prostredie je pripravené na aktualizáciu systémov SAP a ďalší rozvoj
  • Využitie skúseností s platformou IBM Power a jednoduchá integrácia
  • Vyššia kapacita a výkon celého prostredia

Popis riešenia

Predmetom dodávky boli nové servery IBM Power S922 s operačným systémom Red Hat Enterprise Linux for SAP 8.4, ale je ich možné použiť aj pre iné prostredia s operačnými systémami Linux alebo IBM AIX a IBM i. Servery boli integrované do existujúcej infraštruktúry s virtualizáciou IBM PowerVM a diskovými poľami IBM FlashSystem 7000, ktoré sú prevádzkované v režime vysokej dostupnosti HyperSwap. Diskové polia boli rozšírené o potrebnú kapacitu typu flash a na zálohovanie sa využíva centralizované riešenie IBM Spectrum Protect aj s integráciou na databázovú platformu SAP HANA. Súčasťou riešenia bola okrem základného nasadenia infraštruktúry aj podpora migrácie aplikačných systémov z platformy IBM i v spolupráci s dodávateľom riešenia SAP, testovanie režimu vysokej dostupnosti a obnovy po havárii na novej platforme.

Použité technológie

  • IBM Power S922
  • Red Hat Enterprise Linux
  • IBM FlashSystem 7000
  • IBM Spectrum Protect Suite
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.