Podnikové aplikácie

Hlavným cieľom našich projektov je dosiahnuť vyššiu efektivitu a úsporu nákladov prostredníctvom automatizácie procesov a digitalizácie firemných postupov. Naše portfólio zahŕňa systémy ERP a CRM vrátane aplikácií na podporu marketingu, riadenia projektov, služieb a ľudských zdrojov. Dodávame aj nástroje BI, riešenia pre pokročilú správu a kontrolu dokumentov, ako aj riešenia pre elektronický obchod a portály.