Zvýšili sme kvalitu rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach v Škoda Auto

Nasadením rôznych nástrojov SAP BI zvýšila Škoda Auto kvalitu rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach - od operatívneho monitoringu v reálnom čase až po sledovanie kľúčových ukazovateľov spoločnosti.

Realizácia 2018 - 2022

aricoma avatar

Profil zákazníka

Škoda Auto je najväčším výrobcom automobilov v Českej republike. Sídlo má v Mladej Boleslavi, kde sa nachádza aj najväčší výrobný závod. V Českej republike má ďalšie dva výrobné závody, a to v Kvasinách a vo Vrchlabí. Od roku 1991 je súčasťou nemeckého koncernu Volkswagen Group. Zamestnáva viac ako 30 000 ľudí a vyrába 9 modelových radov automobilov. Okrem závodov v Českej republike výrobu dopĺňajú závody v Indii, Rusku a Číne.

Na spolupráci s tímom Sabris v oblasti optimalizácie procesov a Business Intelligence si najviac cením dôraz na dlhodobo udržateľné úspešné riešenia.

Výbornú spoluprácu podčiarkuje individuálny prístup, tímový duch, konštruktívny a efektívny prístup k diskusiám vrátane otvorenosti pri hľadaní kompromisov.

Ralph Bittner

Vedúci BICC, Škoda Auto

Východisková situácia, ciele projektu

Problémom boli heterogénne zdroje dát z mnohých informačných systémov, ktoré generovali veľké objemy ťažko štruktúrovateľných údajov, ako aj roztrieštené reporty/analýzy vytvorené používateľmi v Exceloch bez širšieho kontextu a s obmedzenou vizualizáciou dát. Neintuitívne používateľské rozhrania odrádzali koncových používateľov od efektívneho používania a rozsiahla diverzifikácia používaných technológií, často bez vzájomne prepojených agend.

Benefity

 • Integrácia heterogénnych zdrojov dát do jednotnej platformy
 • Intuitívne a jednoduché ovládanie aplikácie, ktoré je rovnako jednoduché ako prehliadanie webu
 • Transformácia veľkých objemov "surových" dát na informácie, ktoré sú použiteľné na rozhodovanie manažmentu na všetkých úrovniach
 • Komplexné vyhľadávanie požadovaných informácií s možnosťou predpovedania alebo našepkávania
 • Prehľadná a graficky vyladená vizualizácia informácií s možnosťou jednoduchého prispôsobenia používateľského rozhrania pre konkrétneho používateľa
 • Najmodernejšia technológia so zabezpečeným a spoľahlivým prístupom odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia

Popis riešenia

Škoda Auto využíva na prehľadné zobrazenie dôležitých ukazovateľov každodenného života spoločnosti tzv. kokpity, teda intuitívne používateľské rozhrania. Možnosti konkrétnych ukazovateľov, ako aj ich vzhľad a umiestnenie sú ľahko nastaviteľné. Samozrejmosťou je zobrazenie od agregovaných dát až po veľmi podrobné ("položkové") reporty.

Medzi príklady realizovaných kokpitov pre rôzne agendy patria:
 • Kľúčové ukazovatele spoločnosti, kokpit určený pre vrcholový manažment na prezentáciu kľúčových ukazovateľov spoločnosti zo všetkých oblastí (financie, controlling, výroba, predaj, logistika, ľudské zdroje a ďalšie).
 • Import, kokpit používaný importérmi koncernu Volkswagen v globálnom meradle a zároveň na riadenie predajnej siete z pohľadu jednotlivých koncernových značiek. 
 • Zamestnanci, kokpit prezentujúci personalizované údaje o zamestnancoch (čas a dochádzka, čerpanie dovolenky atď.). Je určený pre jednotlivých zamestnancov spoločnosti a zároveň slúži ako zdroj informácií pre nadriadených na všetkých úrovniach. 
 • Projekty, kokpit zameraný na globálne riadenie projektov z hľadiska termínov, rozpočtu, kvality, využívania zdrojov atď. 
 • Monitoring požiadaviek na zmeny a chybových hlásení, kokpit pre komplexné riadenie informačných systémov. Používateľmi sú nielen interné IT oddelenia spoločnosti, ale aj dodávatelia konkrétnych informačných technológií.

Použité technológie

 • SAP Lumira
 • SAP Business Objects
 • Web Intelligence
 • SAP BW
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.