Zvýšili jsme kvalitu rozhodovacích procesů na všech úrovních ve Škoda Auto

Nasazením rozmanitých SAP BI nástrojů Škoda Auto zvýšila kvalitu rozhodovacích procesů na všech úrovních – od operativního monitoringu v reálném čase až po sledování klíčových ukazatelů společnosti.

Realizace 2018 - 2022

aricoma avatar

Profil zákazníka

Škoda Auto je největší výrobce automobilů v České republice. Sídlo má v Mladé Boleslavi, kde se nachází i největší výrobní závod. V rámci ČR má dva další výrobní závody, a to v Kvasinách a ve Vrchlabí. Od roku 1991 je součástí německého koncernu Volkswagen Group. Zaměstnává více než 30 tisíc zaměstnanců, a produkuje 9 modelových řad automobilů. Kromě závodů v České republice doplňují výrobu závody v Indii, Rusku a Číně.

Na spolupráci s týmem společnosti Sabris v oblastech procesní optimalizace a Business Intelligence oceňuji především důraz na dlouhodobě udržitelná úspěšná řešení.

Výbornou spolupráci podtrhuje individuální přístup, týmový duch, konstruktivní a efektivní přístup k diskuzím včetně otevřenosti pro hledání kompromisů.

Ralph Bittner

Vedoucí BICC, Škoda Auto

Výchozí situace, cíle projektu

Problémem byli heterogenní zdroje dat z mnoha informačních systémů, generujících velké objemy obtížně strukturovatelných dat, dále roztříštěné reporty/analýzy tvořené uživateli v Excelech bez širšího kontextu a s omezenou možností vizualizace dat. Neintuitivní uživatelské rozhraní odrazovalo koncové uživatele od efektivního používání a rozsáhlá diverzifikace použitých technologií, často bez vzájemně nenavazovala na jednotlivé agendy.

Přínosy

 • Integrace heterogenních datových zdrojů do unifikované platformy
 • Intuitivní a přímočaré ovládání aplikací, které je snadné jako procházení internetu
 • Přetváření velkého objemu „surových“ dat do informací, které jsou reálně použitelné pro manažerské rozhodování na všech úrovních
 • Komplexní vyhledávání požadovaných informací se schopností predikce či našeptávače
 • Srozumitelná a graficky vyladěná vizualizace informací s možností jednoduché úpravy uživatelského rozhraní pro konkrétního uživatele
 • Moderní technologie, s možností bezpečného a spolehlivého přístupu odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení

Popis řešení

Škoda Auto využívá pro přehledné zobrazení důležitých ukazatelů každodenního života společnosti tzv. kokpity neboli intuitivní uživatelské rozhraní. Volby konkrétních ukazatelů, stejně tak jejich vzhled a umístění jsou jednoduše nastavitelné. Samozřejmostí je možnost zobrazení od agregovaných dat až po velmi detailní („položkový“) reporting.

Mezi příklady realizovaných kokpitů pro různé agendy patří: 
 • Klíčové ukazatele společnosti, kokpit určený vrcholovému vedení pro prezentaci klíčových ukazatelů společnosti ze všech oblastí (finance, controlling, výroba, prodej, logistika, lidské zdroje a další).
 • Import, kokpit využívaný importéry koncernu Volkswagen v celosvětovém měřítku a současně pro řízení obchodní sítě z pohledu jednotlivých koncernových značek. 
 • Zaměstnanci, kokpit prezentující personalizovaná data zaměstnanců (fond pracovní doby, čerpání dovolené apod.). Je určen jednotlivým zaměstnancům společnosti, zároveň slouží jako zdroj informací pro nadřízené na všech úrovních. 
 • Projekty, kokpit zaměřený na globální řízení projektů z pohledů termínů, rozpočtu, kvality, vytíženosti zdrojů apod. 
 • Monitoring změnových požadavků a chybových hlášení, kokpit pro komplexní správu informačních systémů. Uživateli jsou nejen interní útvary IT společnosti, ale také dodavatelé konkrétních informačních technologií.

Použité technologie

 • SAP Lumira
 • SAP Business Objects
 • Web Intelligence
 • SAP BW
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.