Výrazné snížení nákladů na provoz IT ve společnosti Innogy

Díky spolupráci se specialisty Sabris Consulting se společnosti Innogy česká republika podařilo výrazně zredukovat data a znatelně tak snížit náklady spojené s provozem cloudové infrastruktury.

Realizace 2022

aricoma avatar

Profil zákazníka

Podnikání innogy se soustředí na dodávky zemního plynu, elektřiny a tepla zákazníkům, kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v teplárenských provozech a řešení pro čistou mobilitu. V České republice je innogy lídrem mezi dodavateli zemního plynu pro domácnosti a firmy.

Ve spolupráci s naším partnerem v oblasti SAP bázových služeb - společností Sabris, jsme dosáhli skvělého výsledku jednoho z našich klíčových projektů a jsem rád, že jsme položili základ pro další společné akce, které nás budou technologicky posouvat výše se zachováním rozumných provozních nákladů.

Martin Choděra

SENIOR IT MANAGER

Výchozí situace, cíle projektu

Specialisté společnosti Sabris Consulting se zaměřují na konzultační služby a transformační projekty SAP a v dané oblasti se zabývají mnoha oblastmi inovací. Pro systém SAP v innogy Česká republika posktytují od roku 2020 potřebné konzultace a dodávají technickou podporu. Díky krizi a nárůstu cen v oblasti energií zaznamenala i společnosti innogy velký nárůst IT nákladů spojených s využívaným cloud prostředím Amazon pro provoz potřebných serverů a datových úložišt. Došlo k rozhodnutí zastavit tento trend a optimalizovat rozsah dat takovým způsobem, aby se i měsíční platba snížila na přijatelnější hodnotu. Cílem tedy bylo zajistit stabilní chod kritických podnikovch systémů bez dalšího zvyšování nákladů na provoz. Došlo tak na zásadní reorganizaci databáze SAP včetně jejího zmenšení v rámci úsporného programu innogy. Tento program zároveň slouží jako odrazový můstek dalšího rozvoje portfolia služeb pro zákazníky.

Přínosy

  • Optimalizace dat
  • Redukce velikosti SAP databáze při zachování všech dat
  • Snížení rozsahu pronajímaného virtuálního diskového pole v cloud prostředí Amazon
  • Redukce nákladů za pronájem

Popis řešení

Klíčový projekt „SAP Archivace“ se společným úsilím specialistů Sabris Consulting a innogy zaměřil na optimalizaci dat, jejich pročištění a archivování. Původní databázi o velikosti 14 TB se podařilo zredukovat bázovými aktivitami na méně než 6 TB, tedy o více než 55 %, při zachování všech dat nezbytných pro zajištění stávající funkcionality i výkonu. Tento zásah vedl ke snížení pronajímaného diskového prostoru spolu s redukcí nákladů za jeho pronájem o 60 %. Po důsledné analýze a pečlivé přípravě pak závěrečná reorganizace dat na produkčním systému proběhla bez problémů během jednoho víkendu. Následně bylo možné redukovat data i na neproduktivních systémech innogy a celková roční úspora, k níž odborníci Sabris Consulting výrazně přispěli, dosáhla téměř 2 milionů Kč.

Použité technologie

  • SAP
  • Amazon Web Services
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.