Zajišťujeme klíčové firemní procesy pro Wood & Paper

Díky naší dlouhodobé podpoře dokáže společnost Wood & Paper rychle a flexibilně přizpůsobovat své procesy dynamicky se měnícímu obchodnímu prostředí a zajistit uživatelům systémové SAP prostředí podporující jejich efektivitu.

Realizace 2004 - 2024

aricoma avatar

Profil zákazníka

Firma Wood & Paper a.s. byla založena v listopadu roku 2000, obchodní činnost zahájila v lednu 2001. Díky vlastnické struktuře se u ní prolínají bohaté zkušenosti z rozsáhlé oblasti zpracování dříví, logistiky a obchodu se dřívím. Obchodní možnosti jejích vlastníků jí umožňují velkou flexibilitu nákupu dříví.

Společnost byla založena třemi akcionáři, a to Mondi Štětí a.s., Holzindustrie Maresch GmbH a Papierholz Austria GmbH. Dalšími strategickými partnery jsou firmy SLOVWOOD Ružomberok, a.s. a Mercer Holz GmbH.

Pro naše podnikání je naprosto nezbytné disponovat moderním a spolehlivě fungujícím informačním systémem s důrazem na automatizaci účetních procesů. Klíčovým aspektem je možnost jeho kontinuálního rozvoje v reakci na požadavky našich obchodních partnerů a rychlá implementace provedených změn.

V tomto ohledu je Sabris dlouhodobě silným a spolehlivým partnerem, který se významnou měrou podílí na úspěších naší firmy.

Lukáš Fránek

Controlling & reporting, Wood & Paper

Výchozí situace, cíle projektu

Jednou z klíčových výzev bylo minimalistické IT oddělení bez dedikovaných specialistů na SAP, což omezovalo schopnost správy a optimalizace klíčového softwarového prostředí. Tento nedostatek se projevoval zejména v dynamickém obchodním prostředí, kde bylo neustále nutné přizpůsobovat procesy a dodavatelskou strukturu.

Další výzvou bylo zajistit jednoduché uživatelské rozhraní pro koncové uživatele, kteří  se často museli rychle adaptovat na specifické procesy, jako je samofakturace a samoobjednávky ve dřevařství.

Kromě toho bylo nutné udržet vysokou efektivitu procesů bez navýšení počtu pracovníků, což vyžadovalo automatizaci zpracování dokladů, objednávek a faktur. Tím bylo možné snížit manuální zátěž a optimalizovat čas a zdroje IT oddělení pro úkoly s vyšší přidanou hodnotou.

Cílem projektu nejen řešit tyto výzvy, ale také vytvořit komplexní a udržitelné řešení, které umožní zákazníkovi úspěšně reagovat na budoucí výzvy a změny v obchodním prostředí.

Přínosy

  • Dlouhodobá spolehlivá podpora systému bez zatížení interních zdrojů
  • Flexibilní adaptace systému v závislosti na neustále se měnících business procesech
  • Bezproblémový provoz klíčových procesů zajišťovaný specialisty Sabris, kteří mají vysokou úroveň know-how i znalost prostředí zákazníka
  • Spokojenost a důvěra koncových uživatelů v nasazené řešení na platformě SAP
  • Zvýšení efektivity pracovníků díky využití akcelerátorů a automatizace vybraných procesních kroků
  • Snížení manuálních činností díky automatizaci zpracování velkého množství dokladů

Popis řešení

Realizovali jsme počáteční implementaci informačního systému SAP. Nyní i nadále pomáháme s jeho dynamickým rozvojem a vývojem specifických funkcionalit nezbytných pro zajištění obchodních procesů dřevařské firmy. Důležitá je zejména rychlost realizace změn a uživatelská jednoduchost pro udržení vysoké efektivity procesů

Pro Wood & Paper jsme realizovali řešení zahrnující nestandardní operace, jako jsou samoobjednávky, samofakturace, zpětná kategorizace zboží na základě převzetí zákazníkem, odhady nákupu zpřesňované až v průběhu nebo po ukončení těžby a další.

Důraz je kladen především na elektronickou komunikaci se všemi účastníky procesů a maximální automatizaci zpracování jednotlivých kroků, kdy v některých klíčových procesech plní zaměstnanci jen kontrolní úlohu, zatímco samotný proces běží v podstatě automaticky.

Součástí řešení je také archivace dokladů do externího archivačního systému s využitím QR kódů. Zcela unikátní optimalizační akcelerátory (prakticky na tlačítko) umožňují udržovat nadstandardní úroveň rychlosti zpracování, a tedy i vysokou efektivitu. To vše je podepřeno profesionální technickou, aplikační a vývojovou podporou z naší strany.

Použité technologie

  • Rozvoj SAP
  • Aplikační podpora
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.