Zaisťujeme kľúčové firemné procesy pre Wood & Paper

Vďaka našej dlhodobej podpore môže spoločnosť Wood & Paper rýchlo a flexibilne prispôsobovať svoje procesy dynamicky sa meniacemu podnikateľskému prostrediu a poskytovať používateľom prostredie SAP, ktoré podporuje ich efektivitu.

Realizácia 2004 - 2024

aricoma avatar

Profil zákazníka

Spoločnosť Wood & Paper a.s. bola založená v novembri 2000 a svoju činnosť začala v januári 2001. Vďaka svojej vlastníckej štruktúre spája bohaté skúsenosti v rozsiahlej oblasti spracovania dreva, logistiky a obchodu s drevom. Obchodné možnosti jej vlastníkov jej umožňujú veľkú flexibilitu pri nákupe dreva.

Spoločnosť založili traja akcionári, a to Mondi Štětí a.s., Holzindustrie Maresch GmbH a Papierholz Austria GmbH. Ďalšími strategickými partnermi sú SLOVWOOD Ružomberok, a.s. a Mercer Holz GmbH.

Pre naše podnikanie je absolútne nevyhnutné mať moderný a spoľahlivý informačný systém s dôrazom na automatizáciu účtovných procesov. Kľúčovým aspektom je možnosť jeho neustáleho vývoja v reakcii na požiadavky našich obchodných partnerov a rýchla implementácia vykonaných zmien.

V tomto smere je Sabris dlhodobo silným a spoľahlivým partnerom, ktorý významne prispieva k úspechu našej spoločnosti.

Lukáš Fránek

Controlling & reporting, Wood & Paper

Východisková situácia, ciele projektu

Jednou z hlavných výziev bolo minimalistické oddelenie IT bez špecializovaných odborníkov na SAP, čo obmedzovalo schopnosť správy a optimalizácie základného softwarového prostredia. Tento nedostatok sa prejavil najmä v dynamickom obchodnom prostredí, kde bolo potrebné neustále prispôsobovať procesy a dodávateľskú štruktúru.

Ďalšou výzvou bolo poskytnúť jednoduché používateľské rozhranie pre koncových používateľov, ktorí sa často museli rýchlo prispôsobiť špecifickým procesom, ako je napríklad samofakturovanie a samoobjednávanie v drevárskom priemysle.

Okrem toho bolo potrebné zachovať vysokú efektívnosť procesov bez zvyšovania počtu zamestnancov, čo si vyžadovalo automatizáciu spracovania dokumentov, objednávok a faktúr. To umožnilo znížiť manuálnu záťaž a optimalizovať čas a zdroje oddelenia IT na úlohy s vyššou pridanou hodnotou.

Cieľom projektu bolo nielen vyriešiť tieto výzvy, ale aj vytvoriť komplexné a udržateľné riešenie, ktoré by zákazníkovi umožnilo úspešne reagovať na budúce výzvy a zmeny v podnikateľskom prostredí.

Benefity

  • Dlhodobá spoľahlivá podpora systému bez zaťaženia interných zdrojov
  • Flexibilné prispôsobenie systému neustále sa meniacim obchodným procesom
  • Bezproblémová prevádzka kľúčových procesov špecialistami spoločnosti Sabris, ktorí majú vysokú úroveň know-how a znalosti prostredia zákazníka
  • Spokojnosť a dôvera koncových používateľov v nasadené riešenie na platforme SAP
  • Zvýšenie efektivity zamestnancov vďaka využitiu akcelerátorov a automatizácii vybraných krokov procesov
  • Zníženie manuálnych činností vďaka automatizácii spracovania veľkého počtu dokumentov

Popis riešenia

Realizovali sme počiatočnú implementáciu informačného systému SAP. Teraz naďalej pomáhame s jeho dynamickým rozvojom a vývojom špecifických funkcií potrebných na zabezpečenie obchodných procesov drevárskej spoločnosti. Dôležitá je najmä rýchlosť implementácie zmien a jednoduchosť pre používateľov, aby sa zachovala vysoká efektívnosť procesov

Pre spoločnosť Wood & Paper sme implementovali riešenia zahŕňajúce neštandardné operácie, ako sú samoobjednávky, samofakturovanie, spätná kategorizácia tovaru na základe akceptácie zákazníka, odhady nákupu spresňované až počas ťažby alebo po nej a ďalšie.

Dôraz sa kladie na elektronickú komunikáciu so všetkými účastníkmi procesu a maximálnu automatizáciu spracovania jednotlivých krokov, pričom v niektorých kľúčových procesoch zamestnanci plnia len kontrolnú úlohu, zatiaľ čo samotný proces prebieha v podstate automaticky.

Súčasťou riešenia je aj archivácia dokumentov v externom archivačnom systéme pomocou QR kódov. Úplne unikátne akcelerátory optimalizácie (prakticky na tlačidlo) umožňujú udržať nadštandardnú úroveň rýchlosti spracovania, a teda vysokú efektivitu. To všetko je podporené profesionálnou technickou, aplikačnou a vývojovou podporou z našej strany.

Použité technológie

  • Rozvoj SAP
  • Aplikačná podpora
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.