Zabezpečenie kontinuity prevádzky centrálneho úložiska kľúčových systémov skupiny E.ON v ČR

Modernizácia systému ECM na platforme OpenText pre spoločnosť E.ON zvýšila efektívnosť správy dokumentov, zabezpečila integráciu s kľúčovými systémami, ako je SAP, a zlepšila kvalitu poskytovaných služieb.

Realizácia 2023 - doteraz

aricoma avatar

Profil zákazníka

Spoločnosť E.ON je významným a dominantným dodávateľom elektriny a zemného plynu pre domácnosti, malé a veľké podniky, obce a mestá. Ponúka aj špecializované energetické riešenia. Dodáva elektrinu a plyn do viac ako 1,1 milióna odberných miest v celej Českej republike.

Po dlhých a neúspešných rokovaniach s pôvodným dodávateľom sme si vybrali spoločnosť Sabris Consulting, teraz Aricoma. Zapojenie kolegov do projektových činností a prevádzkovej podpory nebolo jednoduché. Úprimne som sa obával oneskorenia dodávok a komplikácií s prevádzkou celého ekosystému ECM. Z môjho pohľadu sa všetko podarilo zvládnuť bez akýchkoľvek komplikácií v oboch oblastiach, za čo musím celému tímu poďakovať.

V súčasnosti pokračujeme vo vývoji riešení ECM a prepracovávame pôvodné implementácie, ktoré buď už nespĺňajú požiadavky BU, alebo ich nie je možné vyvíjať z licenčných dôvodov. Cieľom je vyvinúť riešenie, ktoré bude plne pod kontrolou EON a bude spĺňať požiadavky modernej digitálnej spoločnosti.
Pevne verím, že spolu s mojimi kolegami tento cieľ dosiahneme.

Milan Císař

Head of Common Platforms Delivery

Východisková situácia, ciele projektu

Po neúspešnej spolupráci s pôvodným dodávateľom hľadala spoločnosť E.ON nového partnera, ktorý by zabezpečil nielen kontinuitu prevádzky, ale aj vývoj systému ECM na platforme OpenText prevádzkovanej v prostredí Microsoft Azure. Úlohou nového dodávateľa bolo zabezpečiť prevádzku a podporu správy dokumentov, pričom kľúčovými oblasťami bolo zabezpečenie transparentnosti, efektívneho vybavovania požiadaviek a ďalší rozvoj systému v prostredí Microsoft Azure. Spoločnosť E.ON zdôraznila svoju vynikajúcu znalosť platformy a ochotu vyskúšať nové možnosti, ktoré ponúka Microsoft Azure.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť kontinuitu prevádzky po neúspešnej spolupráci s pôvodným dodávateľom, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a priniesť nový pohľad na riešenie požiadaviek koncových používateľov.

Benefity

  • Lepšia integrácia s kľúčovými systémami, najmä so systémom SAP
  • Efektívnejšia správa dokumentov
  • Zníženie nákladov na údržbu systému ECM
  • Lepšie zabezpečenie ukladania a archivácie
  • Flexibilita pre budúci vývoj
  • Rýchlejší prístup k informáciám

Popis riešenia

Projekt sa zameral na komplexnú modernizáciu a rozvoj existujúceho systému ECM s využitím najnovších technológií spoločnosti OpenText, ako sú Extended ECM for SAP Solutions na hlbokú integráciu s kľúčovými podnikovými systémami, Content Server na správu obsahu, Document Pipeline na efektívne spracovanie a distribúciu dokumentov a Archive Center na bezpečnú archiváciu.

Tieto technológie umožnili nielen zvýšiť efektívnosť správy dokumentov a zlepšiť prístup k informáciám, ale aj znížiť náklady na údržbu a vývoj systému vďaka efektívnejšiemu využívaniu zdrojov. Zabezpečila sa tak vyššia bezpečnosť a spoľahlivosť ukladania a archivácie dokumentov a systém sa stal flexibilnejším a škálovateľnejším, aby podporoval budúci rast a rozvoj podnikania spoločnosti E.ON. To všetko viedlo k väčšej spokojnosti používateľov, ktorí majú teraz rýchlejší a jednoduchší prístup k potrebným informáciám a dokumentom.

Použité technológie

  • OpenText Extended ECM for SAP Solutions
  • OpenText Content Server
  • OpenText Document Pipeline
  • OpenText Archive Center
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.