Zabezpečení business kontinuity centrálního úložiště pro klíčové systémy skupiny E.ON v ČR

Modernizace ECM systému na platformě OpenText pro E.ON zvýšila efektivitu správy dokumentů, poskytla integraci s klíčovými systémy jako je SAP a zlepšila kvalitu poskytovaných služeb.

Realizace 2023 - doposud

aricoma avatar

Profil zákazníka

E.ON je významným a dominantním dodavatelem elektřiny a zemního plynu pro domácnosti, malé i velké podniky, obce či města. Nabízí i specializovaná energetická řešení. Elektřinu a plyn dodává do více než 1,1 mil. odběrných míst po celé České republice.

Pro společnost Sabris Consulting, nyní Aricoma, jsme se rozhodli po dlouhém a neúspěšném vyjednávání s původním dodavatelem. Onboarding kolegů do projektových aktivit a podpory operativy nebyl jednoduchý. Upřímně jsem se obával zdržení dodávek a komplikací s provozem celého ekosystému ECM. Z mého pohledu se v obou oblastech podařilo vše zvládnout bez jakýchkoli komplikací, za což musím poděkovat celému týmu.

Nyní pokračujeme v rozvoji ECM řešení, dochází k přepracování původních implementačních celků, které buď již nevyhovují BU požadavkům, anebo je nemůžeme rozvíjet z licenčních důvodu. Cílem je připravit řešení, které bude kompletně pod kontrolou společnosti EON a bude vyhovovat požadavkům moderní digitální společnosti.
Pevně věřím, že společně s kolegy tohoto cíle dosáhneme.

Milan Císař

Head of Common Platforms Delivery

Výchozí situace, cíle projektu

Po neúspěšné spolupráci s původním dodavatelem hledal E.ON nového partnera, který by zajistil nejen business kontinuitu, ale také rozvoj ECM systému na platformě OpenText provozované v Microsoft Azure. Nový dodavatel měl za úkol zabezpečit chod a support pro správu dokumentů, přičemž klíčovou oblastí bylo zajistit transparentnost, efektivní řešení požadavků, a další rozvoj systému v prostředí Microsoft Azure. Společnost E.ON kladla důraz na skvělou znalost této platformy a chuť zkoušet nové možnosti, které Microsoft Azure nabízí.

Cílem projektu bylo zabezpečit kontinuitu provozu po neúspěšné spolupráci s původním dodavatelem, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a přinést nový pohled na řešení požadavků koncových uživatelů.

Přínosy

  • Lepší integrace s klíčovými systémy, zejména SAP
  • Efektivnější správa dokumentů
  • Snížení nákladů na údržbu ECM systému
  • Zlepšení bezpečnosti ukládání a archivace
  • Flexibilita pro budoucí rozvoj
  • Rychlejší přístup k informacím

Popis řešení

Projekt se zaměřil na komplexní modernizaci a rozvoj stávajícího ECM systému s využitím nejnovějších technologií OpenText, jako je Extended ECM for SAP Solutions pro hlubokou integraci s klíčovými podnikovými systémy, Content Server pro správu obsahu, Document Pipeline pro efektivní zpracování a distribuci dokumentů a Archive Center pro bezpečné archivování.

Díky těmto technologiím bylo možné nejen zvýšit efektivitu správy dokumentů a zlepšit přístup k informacím, ale také snížit náklady na údržbu a rozvoj systému díky efektivnějšímu využívání zdrojů. Tím byla zajištěna větší bezpečnost a spolehlivost ukládání a archivace dokumentů a systém se stal flexibilnějším a škálovatelnějším pro podporu budoucího růstu a rozvoje podnikání E.ON. To vše vedlo ke zvýšení spokojenosti uživatelů, kteří nyní mohou rychleji a snadněji přistupovat k potřebným informacím a dokumentům.

Použité technologie

  • OpenText Extended ECM for SAP Solutions
  • OpenText Content Server
  • OpenText Document Pipeline
  • OpenText Archive Center
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.