Služby HPE GreenLake zajištují spolehlivý provoz společnosti Ptáček – velkoobchod

Pro provoz kritické IT infrastruktury jsme navrhli spolehlivé řešení ve formě služby, kdy zákazník získal flexibilitu podobnou cloudu a zároveň si technologie umístil do vlastního datacentra.

Realizace 2022

aricoma avatar

Profil zákazníka

Ptáček - velkoobchod, a.s., představuje českou společnost s dynamickým růstem a ambicemi. Jako největší odborný velkoobchod v oborech TOPENÍ - PLYN - VODA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - SANITA, působí na trhu již od roku 1992. Svou rozsáhlou nabídku produktů a služeb prezentuje ve stále se rozšiřujícím portfoliu poboček napříč Českou republikou a Slovenskem. Společnost Ptáček – velkoobchod, a.s. se pyšní svým kompletním sortimentem, celorepublikovým pokrytím a profesionálním prodejním servisem, což jsou zásadní atributy vedoucí k jejímu dominantnímu postavení lídra na trhu.

V době problematických termínů dodávek IT infrastruktury nám koncept služeb HPE GreenLake pomohl zajistit nasazení nových technologií v termínech tak, abychom kritickou IT infrastrukturu pro provoz naší obchodní sítě měli pokrytou potřebnou suportní smlouvou. Nové technologie zajišťují jistotu rychlé obnovy provozu v případě bezpečnostních incidentů či jiných událostí, což je pro naše podnikání důležité. Pro majitele bylo zajímavé i to, že jsme na nové technologie nemuseli čerpat investiční prostředky.

Michal Hudák

ředitel IT

Výchozí situace, cíle projektu

Od roku 2015 společnost Ptáček - velkoobchod využívá disková pole HPE 3PAR jako klíčovou součást své IT infrastruktury. Avšak s přibývajícím časem a blížícím se koncem průměrné životnosti této technologie, bylo nutné uvažovat o dalším kroku vpřed.

Zákazník řešil projekt obnovy technologií IT infrastruktury v době kritického nedostatku hardwarových prvků díky porušeným dodavatelsko-odběratelským řetězcům na trhu. Na základě našich důkladných konzultací i naší nabídky, se Ptáček - velkoobchod rozhodl pro technologický přechod na provoz IT infrastruktury formou inovativních služeb HPE GreenLake. HPE i v této problematické době dokázalo díky konceptu daných služeb prioritizovat dodání technologií s novou suportní smlouvou a tím zajistit garanci spolehlivého provozu byznys aplikací zákazníka.

Nově  dodané diskové pole HPE Alletra 9060, nabízí vysokou flexibilitu ohledně navyšování či snižování kapacit právě prostřednictvím platformy GreenLake. Toto řešení tak slibuje udržet krok s neustálým růstem a rozvojem společnosti Ptáček - velkoobchod a zajistit její konkurenceschopnost v budoucnosti.

Přínosy

  • Zrychlené pořízení a nasazení IT technologií.
  • Násobně vyšší výkon díky novým. procesorům a vysoká dostupnost all-flash diskového pole s využitím datových redukčních mechanismů (deduplikace, komprese).
  • Zvýšení odolnosti kritické IT infrastruktury pro zajištění nepřetržitého provozu.
  • Místo jednorázové investice do hardware měsíční platby jen za skutečně využívaný výkon.
  • Transparentní a predikovatelné náklady pro provoz na 5 let.
  • Vysoká flexibilita a snadná škálovatelnost řešení - v rámci dodaného řešení je k dispozici ještě 20% rezerva pro škálování výkonových potřeb.
  • Analytické informace řízené umělou inteligencí, která umožňuje předcházet výpadkům a pomáhá optimalizovat výkon diskového pole.

Popis řešení

Nově dodané technologie HPE ve formě služeb GreenLake zákazníkovi zabezpečily tolik potřebnou jistotu podpory provozu kritické infrastruktury tak, aby měl garantovaný servis pro neočekávané situace. Dalším efektem je násobné zvýšení rychlosti systému pro ukládání a obnovu firemních a tedy větší pocit bezpečí při neočekávaných situacích. Pro podnikání a obchodní činnost zákazníka představuje každá hodina nefunkčních systémů obrovské ztráty. Přidanou hodnotou řešení je i 20% rezerva pro škálování výkonových potřeb.

Jako HPE partner s nejvyšší certifikací jsme dokázali navrhnout společně se specialisty HPE vhodnou skladbu služeb GreenLake a doplnil je vlastními odborníky pro podporu migrace dat ze starého prostředí na nové.

Platforma GreenLake dává možnost mít přehled o stávajících nákladech i spotřebě, které lze optimalizovat dle aktuálních potřeb. Díky tomu pak zákazník platí pouze za výkon, který skutečně využívá. Navíc s InfoSight získává prediktivní a proaktivní analytické informace řízené umělou inteligencí pro prevenci výpadků a optimalizaci výkonu.

Použité technologie

  • All-flash disková pole HPE Alletra 9060
  • SAN switche HPE SN6600B
  • služby HPE GreenLake
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.