Bezpečná a moderní síťová infrastruktura pro Povodí Labe, státní podnik

Provedli jsme kompletní redesign LAN/WAN infrastruktury, včetně zvýšení dostupnosti a zabezpečení LAN sítě ředitelství.
 

Realizace 2023

aricoma avatar

Profil zákazníka

Povodí Labe, státní podnik, sídlící v Hradci Králové, je státní organizace zodpovědná za komplexní péči o vodní zdroje v rozsáhlém území povodí Labe nad soutokem s Vltavou, dále samotného Labe pod tímto soutokem a také povodí Odry v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Jeho činnost zahrnuje širokou škálu aktivit, od správy vodních toků a vodních děl, přes monitorování stavu vod a ochranu před povodněmi, až po hospodaření s vodami a podporu udržitelného využívání vodních zdrojů. Hraje rovněž klíčovou roli v ochraně vodních zdrojů a zajišťuje jejich dostupnost a kvalitu pro různé potřeby. Jeho činnost je nezbytná pro udržitelný rozvoj regionu a ochranu životního prostředí.

Realizací projektu jsme zajistili možnost definovat bezpečnostní politiku na všech koncových portech rozsáhlé sítě WAN z jedné konzole.

Ing. Pavel Staněk

vedoucí odboru informatiky

Výchozí situace a cíle projektu

Zákazník potřeboval zvýšit dostupnost, výkon a zabezpečení své síťové infrastruktury v důsledku rostoucích požadavků na datovou komunikaci a zvýšení ochrany před kybernetickými hrozbami. 
Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění a zabezpečení jeho IT systémů, kde se mezi klíčové požadavky řadily:

  • Zvýšení dostupnosti a výkonu: Infrastruktura musela být vysoce dostupná, zvládat rostoucí objem dat a bezproblémově podporovat náročnější síťové aktivity.
  • Posílení kybernetické bezpečnosti: Ochrana dat před neoprávněným přístupem a kybernetickými hrozbami se stala prioritou. Implementace robustních bezpečnostních opatření byla nezbytná pro zachování integrity dat a ochranu kritických informací.
  • Zjednodušení správy sítě: Snížení administrativní zátěže a zefektivnění správy sítě mělo vést k optimalizaci provozních nákladů.

Modernizace infrastruktury tak měla Povodí Labe zajistit spolehlivé, rychlé a bezpečné IT prostředí, které by plně vyhovovalo jeho aktuálním i budoucím potřebám.

Přínosy

  • Zvýšení výkonu a dostupnost sítě LAN/WAN
  • Integrita dat a eliminace úniků osobních údajů
  • Zjednodušení správy a optimalizaci nákladů

Popis řešení

Na základě komplexní analýzy stávající infrastruktury Povodí Labe, státní podnik jsme navrhli a realizovali modernizační projekt, který splňoval všechny požadavky klienta.

Součástí projektu byla instalace nové optické páteře v budově ředitelství, dodávka a implementace hardwaru na všechny lokality, softwaru pro správu, zaškolení obsluhy a rozšířené servisní podpory. Pro posílení kybernetické bezpečnosti byla implementována segmentace WAN sítě zákazníka, která rozdělila síť do izolovaných segmentů a umožnila tak řízený přístup k datům. Pro zjednodušení správy a optimalizaci provozních nákladů jsme dodali nástroj pro správu a poskytli rozšířenou technickou podporu.

Příběh o dostupnosti, bezpečnosti a efektivitě

Investice do modernizace síťové infrastruktury podniku se ukázala jako strategické rozhodnutí s dalekosáhlými pozitivními dopady. Díky projektu získala organizace moderní, bezpečnou a efektivní IT infrastrukturu, která splňuje všechny její aktuální i budoucí potřeby.

Nová infrastruktura s optickou páteří s vysokou kapacitou přinesla zvýšení výkonu i dostupnost sítě, což se projevuje v plynulém provozu aplikací, bezproblémové reakční době a celkově vyšší produktivitě práce. Moderní infrastruktura je připravena na budoucí růst objemu dat a náročnější síťové aktivity. Podnik má tak jistotu, že jeho IT systémy zvládnou i nadále bezproblémově fungovat i v případě nárůstu požadavků.

Velký důraz byl kladen na kybernetickou bezpečnost. Segmentace sítě a implementace moderních firewallů minimalizují riziko kybernetických útoků a chrání citlivá data. Moderní bezpečnostní opatření zajišťují integritu dat a eliminují riziko jejich úniku. Díky těmto opatřením se podnik vyhýbá hrozbě úniku dat a kybernetického vydírání a splňuje všechny požadavky na ochranu osobních údajů.

Modernizace sítě přinesla i zjednodušení správy a optimalizaci nákladů. Nový nástroj pro správu NGFW usnadňuje a zefektivňuje správu a údržbu infrastruktury. Administrátoři mohou z jedné konzole řídit bezpečnostní pravidla napříč všemi NGFW, čímž se snižuje administrativní zátěž a zvyšuje se efektivita práce. Optimalizace provozních nákladů a snížené riziko kybernetických incidentů vedou k úspoře provozních nákladů a podnik tak šetří nemalé peníze, které může investovat do rozvoje.

Modernizace síťové infrastruktury se tak ukázala jako komplexní řešení, které přineslo organizaci řadu benefitů. Podnik má nyní moderní a spolehlivou IT infrastrukturu, která umožňuje efektivní plnění úkolů a posiluje důvěryhodnost a image moderní a zodpovědné instituce.

Použité technologie

FortiGate
FortiSwitch
FortiManager

Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.