Modernizací IT infrastruktury jsme podpořili kontinuitu podnikání společnosti ZLKL

IT infrastruktura výrobních společností je základní kámen nejen pro bezpečnost celé společnosti, tak i pro komplexní logistické procesy. Nám se ji podařilo zmodernizovat.

Realizace 2022 - 2023

aricoma avatar

Profil zákazníka

ZLKL svým zákazníkům nabízí širokou škálu strojírenských činností. Konkrétně se jedná o obrábění, lisování, svařování, povrchové úpravy, 3D kontrolu kvality, ale také vývoj a konstrukci. Díky své komplexnosti, kvalitě, schopnosti rychle reagovat na požadavky klienta a přijatelným cenám dlouhodobě roste tržbami i počtem zaměstnanců. ZLKL dodává především do nadnárodních koncernů, jako je Emerson a Siemens.

Přibližně 60 % výroby směřuje na export, hlavním odbytištěm je po České republice Francie a Německo. Většina výrobků nachází své použití v elektrotechnickém průmyslu, ve vodohospodářském a v automobilovém průmyslu. Prvořadou snahou společnosti je plnit požadavky, preference a potřeby zákazníků. Díky tomu mohou dodávky vyřizovat rychle, flexibilně a v prvotřídní kvalitě.

Na základě dlouhodobé spolupráce v oblasti IT serverové infrastruktury s Aricomou jsme začali věnovat větší pozornost oblasti kybernetické bezpečnosti v naší IT infrastruktuře a zrychlení i zefektivnění výrobních a logistických procesů. Díky modernímu a komplexnímu řešení máme ucelené řešení serverové infrastruktury na velmi vysoké úrovni.

Ing. Petr Putík

Senior manažer (VaV, IT, logistika)

Výchozí situace, cíle projektu

ZLKL využívalo pro provoz veškerých IT aplikací jeden hardwarový server, který již nedostačoval bouřlivému rozvoji firmy nejen svým výkonem a kapacitou, ale především se stal provozním rizikem z důvodu jeho nenahraditelnosti. Podobně jako server zastarávaly i další části infrastruktury, především WiFi síť a firewall.

Bylo třeba tedy připravit rozvoj klíčové IT infrastruktury tak, aby byly naplněny požadavky rozvoje firmy ZLKL. Zejména bylo nutné implementovat robustní, výkonnou a spolehlivou serverovou infrastrukturu pokrývající současné i budoucí požadavky na běh klíčových firemních aplikací. Dále bylo třeba klást důraz na rozvoj WiFi pokrytí ve výrobních prostorech a nahradit tak již nedostačující systém. Společnost také vyžadovala kromě zrychlení logistického řetězce zvýšit bezpečnost celého IT systému. S tím pak souvisela i výměna stávajícího firewallu, reimplementace zálohovacích procesů a hardening nastavení IT infrastruktury.

Přínosy

 • Zvýšení efektivity procesů ve výrobě a logistice za podpory IT řešení
 • Zrychlení síťové infrastruktury
 • Široké možnosti rozšiřitelnosti řešení při růstu firmy
 • Zvýšení vnitřní bezpečnosti a podpora kontinuity podnikání firmy
 • Jednotný management serverové infrastruktury

Popis řešení

Nově implementovaná serverová infrastruktura se skládala ze dvou fyzických serverů HPE s moderním AMD serverovým procesorem, dostatkem paměti a rychlého SSD diskového prostoru. Zastupitelnost a redundace serverů byla vyřešena pomocí virtuální SAN infrastruktury, ve které jsou data souběžně ukládána na oba servery, přímo na jejich lokální diskový prostor, který je zrcadlený. Při výpadku libovolného HW serveru tak nedochází k nedostupnosti dat a postižené aplikační virtuální servery jsou během chvíle znovu nastartovány na druhém serveru.

Součástí projektu je také neméně důležitá část LAN, pomocí které nejen uživatelé přistupují k aplikacím, ale servery komunikují mezi sebou. Došlo k nahrazení většiny přístupových přepínačů a k nasazení nových core přepínačů osazených výhradně 10Gbit SFP+ porty.

Pro rozvoj technologií průmyslu 4.0 bylo třeba zajistit odpovídající pokrytí WiFi signálem pro připojení technologií a IoT zařízení do sítě LAN. Předmětem projektu bylo tedy dále vybudování tohoto pokrytí jak ve stávajících výrobních prostorech, tak i v nově vybudovaných halách. Abychom zákazníkovy požadavky splinili, využili jsme moderní přístupové body Aruba splňující normu WiFi 6.

Pro vylepšení logistických procesů jsme použili mimo jiné také bezdrátový systém na bázi čteček ZEBRA. Nedílnou součástí jakéhokoliv IT projektu je i péče o zabezpečení celého IT systému. V rámci tohoto projektu došlo k výměně firewallu za výkonnější a modernější typ a reimplementaci schématu zálohování tak, aby vše odpovídala současným požadavkům.

Použité technologie

 • Servery HPE s AMD procesory
 • Core switche HPE vyšší řady
 • Virtualizace StarWind Virtual SAN
 • Firewall FortiGate
 • Aktivní prvky ARUBA
 • Bezdrátový systém - čtečky ZEBRA
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.