IT infrastruktura a klíčové aplikace v cloudu pro ČSA

Díky využití cloudových služeb došlo k výraznému snížení nákladů na administraci celého IT prostředí. To vše navíc s vysokou dostupností, rychlostí nasazení a administrací služeb v Office 365.

Realizace 2016

aricoma avatar

Profil zákazníka

České aerolinie a.s. jsou moderní leteckou společností s více než devadesátiletou tradicí. ČSA jakožto vlajkový letecký dopravce České republiky patří k pěti nejstarším leteckým společnostem na světě. Je členem Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) a aliance SkyTeam.

Flexibilita, optimální náklady, provoz a integrace všech IT systémů. To byly tři hlavní cíle společnosti ČSA při přechodu na cloudové technologie. Po implementaci cloudového řešení nastalo významné zrychlení doručování produktů na trh a s tím spojená nemalá konkurenční výhoda. Také multiregionalitu cloudu vnímáme jako další benefit, který jí umožňuje přiblížit se klientovi na jedné straně a na straně druhé zaručuje vysokou dostupnost systémů a bezpečné uchovávání dat.

Juraj Liška

Ředitel Českých aerolinií pro informační technologie

Výchozí situace, cíle projektu

Společnost České aerolinie a.s. provozovala své hlavní aplikace u mateřské společnosti Český aeroholding a.s. Po změně vlastnické struktury postupně dochází k oddělování obou společností a České aerolinie se rozhodly vybudovat vlastní infrastrukturu, a to na bázi produktů Microsoftu. Jako dodavatele si vybrali AutoCont CZ, který se pro České aerolinie stal klíčovým partnerem v oblasti IT, neboť je odpovědný za doručení Microsoft kontraktů a zároveň realizuje dodávku infrastrukturní části.

Přínosy

  • Výrazné snížení nákladů na administraci celého IT prostředí díky využití cloudových služeb
  • Vysoká dostupnost, rychlost nasazení a administrace služeb v Office 365

Popis řešení

AUTOCONT komplexně zabezpečil IT infrastrukturu a aplikační základnu Českých aerolinií na bázi Microsoft Azure a Office 365. V rámci projektu byla implementována řada prostředí pro provoz klíčových aplikací zákazníka v cloud režimu. Obsluha koncových zařízení, jakož i aplikační základna jsou implementovány na bázi produktů MS Office 365.

AUTOCONT zajišťuje rovněž implementaci infrastruktury, a to až na úroveň datových sítí včetně té serverové. Celý projekt je následně realizován AUTOCONTem a Microsoft Services.

V rámci přechodu infrastruktury do cloudového provozu byla maximální prioritou okamžitá dostupnost informací z MS Azure pro lokální potřeby ČSA. Pro tyto potřeby byla posílena internetová linka pomocí technologie MS Azure express route. Tímto krokem zákazník dosáhl vysoké dostupnosti internetové propojení s datovým centrem Azure Amsterdam a dostatečné odezvy od klíčových systémů pro interní provoz.

Pro provoz poštovního serveru je u zákazníka využita technologie Office 365, konkrétně Exchange Online v aktuální verzi. Velkou výhodou tohoto řešení je vysoká dostupnost, rychlost nasazení a administrace služeb v Office 365. Nedílnou součástí plánu Office 365 E3 je Office ProPlus pro interní zaměstnance s výhodou instalace na více uživatelských zařízeních. Pro uživatele, kteří Office nevyužívají v plné míře, je alternativním plánem Office 365 E1 s aplikací Office Online. Oba plány Office 365 dále umožňují hybridní využití ostatních Microsoft technologií.

Použité technologie

  • Microsoft Azure
  • Office 365 E3
  • Office 365 E1
  • EMS (Enterprise Mobility Suite)
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.