IT infraštruktúra pre Domov seniorov Dobré časy

Moderné zariadenie pre seniorov v Brne so špecializovanou starostlivosťou

Realizácia 2022

aricoma avatar

Profil zákazníka

Dobré časy sú moderným domovom so zvláštnym režimom a disponujú aj samostatným zdravotníckym zariadením dlhodobej lôžkovej starostlivosti. Klienti aj pacienti majú okamžitý prístup k zdravotníckej starostlivosti a samozrejmosťou je aj každodenná prítomnosť lekára a ambulancie.

Spolupráca s vybranou IT spoločnosťou bola na profesionálnej úrovni.
Projekt spoločnosť zabezpečila od navrhnutia HW až po jej dodávku a implementáciu.
Všetky termíny a dohovory boli riadne a včas zrealizované.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Viktória Megelová

výkonná riaditeľka

Východzia situácia, ciele projektu

Vzhľadom na to, že sa jednalo o novostavbu, celá IKT infraštruktúra bola budovaná na novo (greenfield). Našim cieľom bolo vybudovať platformu pre spoľahlivú prevádzku všetkých informačných systémov potrebných pre zabezpečenie chodu zariadenia s využitím moderného (bezpapierového) prístupu k výmene a úschove dát/dokumentov.

Benefity

  • vysokodostupné riešenie odolné voči zlyhaniu hardvéru
  • škálovateľné riešenie umožňujúce budúci rast výkonu a kapacity v súlade s nárastom požiadaviek a potrieb zákazníka

Popis riešenia

Základom výpočtovej platformy je dvojnodový klaster tvorený servermi DELL 15.generácie a diskovým poľom DELL EMC ME5024. Virtualizačnou platformou je Microsoft Hyper-V, v ktorej sú prevádzkované aplikačné servery v prostredí Windows Server 2022. Zálohovanie dát je manažované nástrojom Veeam Backup. Pre realizáciu LAN a WLAN sieťovej infraštruktúry boli použité aktívne prvky spoločnosti HUAWEI. Ochrana perimetra je zabezpečená firewallom (v budúcnosti dvojicou) od výrobcu SOPHOS.
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.