SanaClisu skončila životnosť serverov a diskových polí

Zmodernizovali sme prostredie používaných serverov a diskov. Obnova spočívala v nahradení zastaranej infraštruktúry za novú, migrácie aplikačných systémov z prevádzkovaných serverov a zmeny zálohovacieho systému.

Realizácia 2023

aricoma avatar

Profil zákazníka

Spoločnosť SanaClis bola založená v roku 2000 renomovanými lídrami v odvetví a bola jedným z prvých poskytovateľov dodávateľského reťazca a CRO v mnohých krajinách Európy. Za posledných 20+ rokov výrazne rozšírila svoju globálnu pôsobnosť, aby uspokojila vyvíjajúce sa potreby zákazníkov, pokrývajúc celú Európu, Severnú Ameriku, LATAM, APAC a Južnú Afriku.

SanaClis poskytuje komplexný sortiment služieb CRO a klinického dodávateľského reťazca vo všetkých terapeutických oblastiach a fázach a vo všetkých hlavných geografických lokalitách. Schopnosť ponúknuť flexibilný model kompletných služieb alebo funkčných služieb poskytuje flexibilitu požadovanú projektom, ale tiež poskytuje potenciál na zefektívnenie celej štúdie.

Okrem toho má bohaté portfólio skladovacích a distribučných skladov s certifikátom GMP a GDP v súkromnom vlastníctve, ktoré sú strategicky umiestnené po celom svete, vrátane kvalifikovanej siete skladov.

Naša spolupráca začala pred mnohými rokmi projektom vytvorenia centrálneho serverového clustra, založenom na serveroch HPE, diskovom poli HPE a switchoch Cisco. Riešenie s vysokou dostupnosťou služieb bolo v prevádzke päť rokov, keď nastala potreba aktualizovať ho moderným hardwarom. V spolupráci s expertami sme navrhli vysoko dostupný cluster inovovaný servermi  HPE Pro Liant, diskovým poľom IBM a switchami Cisco. Po úspešnom upgrade technológií s minimálnym výpadkom dostupnosti služieb znovu očakávame cca päť rokov bezproblémovej prevádzky napriek zvyšujúcim sa potrebám na kapacitu aj výkon našej rastúcej spoločnosti. Zároveň sme týmto zvýšili bezpečnosť zálohovania a uchovania záloh, čím reagujeme na aktuálne hrozby. Vzájomná spolupráca bola veľmi profesionálna, tak ako sme už zvyknutí počas našej dlhoročnej spolupráce.

Ing. Michal Haviar

IT Director

Východzia situácia, ciele projektu

Spoločnosť SanaClis dlhodobo používa serverovú infraštruktúru od spoločnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE). Kľúčové vlastnosti a výkon je tou najlepšou voľbou pre podnikové systémy a aplikácie. O bezproblémový a kľúčový chod všetkých systémov a aplikácií sa stará virtualizácia od spoločnosti VMware, dáta sa ukladajú na rýchle dátové úložisko z rodiny „FlashSystem“ od spoločnosti IBM. O ochranu a integritu kľúčových firemných dát sa zase stará profesionálny zálohovací softvér od spoločnosti Veeam.

Používaným serverom a diskovým poliam od spoločnosti HPE končila životnosť a tak bolo potrebné prostredie modernizovať.

Benefity

 • Moderné technológie s vysokým štandardom bezpečnosti a kvality
 • Prostredie je pripravené na požadovaný výkon a ďalší rozvoj
 • Vyššia kapacita a výkon celého prostredia
 • Nasadenie kompaktného a výkonného úložiska IBM Flashsystem
 • Zvýšenie ochrany dát pomocou Veeam Backup & Replication 12

Popis riešenia

Predmetom dodávky boli nové servery HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 a HPE ProLiant DL180 Gen10 s operačným systémom Red Hat Enterprise Linux 9.2, určené pre zálohovací softvér Veeam. Servery sme integrovali do existujúcej infraštruktúry s virtualizáciou VMware ESXi 7.0.3 Update 3 a diskovým poľom IBM FlashSystem 5200. Súčasťou nášho navrhovaného riešenia bola okrem základného nasadenia infraštruktúry aj migrácia všetkých prevádzkovaných aplikačných systémov zo serverov HPE a zmena zálohovacieho systému a politiky pre celú infraštruktúru.

Použité technológie

 • HPE ProLiant DL325 Gen10
 • HPE ProLiant DL180 Gen10
 • IBM FlashSystem 5200
 • Red Hat Enterprise Linux 9.2 
 • Vmware ESXi 7.03 U3
 • Vmware vCenter 8.0 U2
 • Veeam Backup & Replication 12
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.