Moderná a bezpečná IT infraštruktúra s prevádzkovými službami pre Arkance Systems CZ

Spoločnosť Arkance Systems CZ sa stala súčasťou francúzskeho holdingu. To pre nás prinieslo veľké výzvy v oblasti migrácie infraštruktúry služieb a fyzických technológií, ako aj v oblasti poskytovania prevádzkových služieb IT.

Realizácia 2021 - 2022

aricoma avatar

Profil zákazníka

Spoločnosť Arkance Systems CZ (predtým známa ako CAD Studio) ponúka softwarové riešenia a služby, ktoré pomáhajú zákazníkom v Českej republike a v zahraničí pri digitálnej transformácii celého životného cyklu inžinierskych projektov - od návrhu až po výrobu alebo výstavbu a následnú prevádzku a údržbu. Firma zamestnáva viac ako 130 špecialistov a vývojárov, ktorí už viac ako 30 rokov pomáhajú firmám dosahovať ich ciele. Arkance Systems CZ je v súčasnosti najväčším stredoeurópskym partnerom spoločnosti Autodesk. Má najvyšší štatút Autodesk Platinum Partner. Sú špecialistami na poskytovanie CAD/CAM/CAE, BIM, GIS/FM a PDM/PLM riešení pre strojárstvo, stavebníctvo a architektúru, mapovanie, líniové stavby, 3D vizualizáciu, správu dokumentov a správu majetku.

V situácii, keď sme zmenili vlastníka a nemali sme prakticky žiadne vlastné interné IT, sme museli rýchlo a za pochodu vybudovať úplne novú infraštruktúru. Spoločnosti AUTOCONT sa podarilo dokonale splniť komplexné riešenie SASE, ktoré spĺňa funkčné aj technologické požiadavky a plní svoju úlohu pri poskytovaní outsourcovaných IT služieb.

Jakub Bican

GIS division manager, Arkance Systems CZ s.r.o.

Východisková situácia, ciele projektu

Nie je to tak dávno, kedy bolo CAD Studio ešte súčasťou skupiny AUTOCONT. O typ podnikania spoločnosti CAD Studio však prejavil záujem francúzsky holding Monnoyeur, pre ktorý sa neskôr stala významnou akvizíciou spoločnosť Arkance Systems CZ. To znamenalo veľkú výzvu v oblasti migrácie fyzickej infraštruktúry aj IT služieb, ktoré sa využívali prostredníctvom spoločnosti AUTOCONT.

Arkance Systems CZ má celkovo približne 150 zamestnancov s kanceláriami v šiestich mestách v Českej republike a jednou v Bratislave. V tých najväčších (v Prahe, Brne a Českých Budějoviciach) pracuje približne po 30 ľudí.

Zámerom bolo zvoliť taký prístup, ktorý by z nej urobil samostatnú spoločnosť s viacerými pobočkami. Požiadavka na pobočky bola teda prvým dôležitým aspektom pri výbere technológie. Bolo potrebné, aby sa viacero pobočiek dalo jednoducho spravovať, ideálne z jedného miesta, jedným riešením. Ďalšou dôležitou požiadavkou bolo, aby mal zákazník väčšinu svojich dôležitých technológií v cloude. Vybraná technológia by mala byť schopná nielen spolupracovať s cloudom, ale aj aktívne komunikovať a najlepšie priamo z cloudu spravovať. Treťou požiadavkou bola vyššia bezpečnosť, keďže klienti by mali mať prístup k svojim aplikáciám odkiaľkoľvek a vybraná technológia by mala byť schopná chrániť klienta aj v prípade, že sa nachádza mimo podnikovej siete.

Benefity

 • Minimum nutného vlastného hardware
 • Správa a monitoring z rozhrania cloudu
 • Zjednotená bezpečnosť

Popis riešenia

Aby sme splnili všetky požiadavky, ponúkli sme komplexné riešenie SASE (Secure Access Service Edge), náš vlastný bezpečnostný balík pozostávajúci zo systémov Cisco Meraki, Cisco Umbrella a našich služieb monitorovania IT. Cisco Meraki poskytuje riešenia, ktoré sú vyvinuté tak, aby sa dali jednoducho spravovať prostredníctvom cloudu, a sú pripravené na rast pobočiek už dnes s možnosťou SD banky. Všetky pobočky tak možno spravovať z jedného miesta a v prípade pridania novej pobočky možno použiť existujúce šablóny.

Cisco Umbrella veľmi úzko spolupracuje s Cisco Meraki a prepojenie týchto dvoch technológií je veľmi jednoduché. Keď je zariadenie v internej infraštruktúre, o všetku ochranu a zabezpečenie sa stará Cisco Meraki, konkrétne výstupná brána Meraki MX. Akonáhle sa však zariadenie presunie mimo internej infraštruktúry (otvorený internet, domov, mimo firemného prostredia), aktivuje sa Roaming Agent, modul na koncovom zariadení, ktorý začne softwarovo emulovať funkciu výstupnej brány. Zariadenie je teda neustále pod kontrolou a kontrola prebieha v systéme Umbrella rovnako ako v internej infraštruktúre. Toto riešenie tak ponúka jednoduchosť, možnosť využitia cloudu a jedno jednotné zabezpečenie.

Ďalšou výhodou tohto balíka je, že zákazník všetko vlastní, na rozdiel od riešenia NaaS (Network as a service). Vďaka zdieľanému prístupu do cloudu zákazník nestráca kontrolu nad skupinou ním obstaraných zariadení, naopak, ako primárny používateľ má plný prístup k Dashboardu a vidí komunikáciu svojich klientov, stavy pobočiek, vykreslenú topológiu a aktivitu pri riešení prípadných incidentov (ticketov), ktoré sme v jeho mene zadali.

Celý dizajn siete Arkance Systems CZ bol od začiatku zvolený s vedomím, že musí ísť o ľahko spravovateľný, prístupný a bezpečný celok, a presne to naša sada SASE (Secure Access Service Edge) splnila. Bezpečnosť ako neoddeliteľný základ.

Použité technológie

 • Firewally a switche Cisco Meraki
 • Wi-fi prístupové body Cisco MR
 • Cisco Meraki Dashboard
 • Cisco Umbrella
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Azure Cloud cez Meraki vMX a Umbrella
 • Služby Sme vaše IT
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.