Moderní a bezpečná IT infrastruktura s provozními službami pro Arkance Systems CZ

Společnost Arkance Systems CZ se stala součástí francouzského holdingu. Pro nás to přineslo velké výzvy v oblasti migrace infrastruktury služeb i fyzických technologií i zajištění provozních služeb IT.

Realizace 2021 - 2022

aricoma avatar
https://www.buzzsprout.com/1710535/13575863-reference-moderni-a-bezpecna-it-infrastruktura-s-provoznimi-sluzbami-pro-arkance-systems-cz
Audiostory
00:00 00:00

Profil zákazníka

Společnost Arkance Systems CZ (dříve známá jako CAD Studio) nabízí softwarové řešení a služby, které zákazníkům v České republice i zahraničí pomáhají v digitální transformaci celého životního cyklu inženýrských projektů – od návrhu po výrobu či výstavbu a následný provoz a údržbu. Firma zaměstnává více než 130 specialistů a vývojářů, kteří více jak 30 let pomáhají společnostem dosáhnout jejich cílů. Arkance Systems CZ je aktuálně největším středoevropským partnerem společnosti Autodesk. Disponují nejvyšším statutem Autodesk Platinum Partner. Jsou specialisty na dodávku CAD/CAM/CAE, BIM, GIS/FM a PDM/PLM řešení pro strojírenství, stavebnictví a architekturu, mapování, liniové stavby, 3D vizualizace, správu dokumentů a správu majetku.

V situaci změny vlastníka, přitom prakticky bez vlastního interního IT, jsme potřebovali rychle a za provozu vybudovat zcela novou infrastrukturu. Společnosti AUTOCONT se s uceleným řešením SASE povedlo bezvadně naplnit jak funkční a technologické požadavky, tak svou roli při dodávce outsourcovaných IT služeb.

Jakub Bican

GIS division manager, Arkance Systems CZ s.r.o.

Výchozí situace, cíle projektu

Není tomu tak dávno, kdy byla firma CAD Studio ještě součástí skupiny AUTOCONT. O typ byznysu realizovaný společností CAD Studio projevil ale zájem francouzský holding Monnoyeur, pro který se později stal Arkance Systems CZ významnou akvizicí. Znamenalo to pak velkou výzvu v oblasti migrace jak fyzické infrastruktury, tak i IT služeb, které byly přes AUTOCONT využívány.

Arkance Systems CZ má celkem přibližně 150 zaměstnanců s pobočkami v šesti městech po celé ČR a jednou v Bratislavě. Ty největší (v Praze, Brně a Českých Budějovicích) čítají každá zhruba 30 osob.

Záměrem bylo zvolit takový přístup, aby se jednalo o samostatnou firmu s větším množstvím poboček. Požadavek na pobočky byl tak prvním důležitým aspektem při výběru technologie. Bylo potřeba, aby více poboček bylo snadno spravovatelných, ideálně z jednoho místa, jedním řešením. Dalším důležitým požadavkem bylo, aby zákazník měl většinu svých důležitých technologií v cloudu. Vybraná technologie by s cloudem měla umět nejenom pracovat, ale také aktivně komunikovat a nejlépe být z cloudu přímo řízena. Třetím požadavkem byla větší bezpečnost, jelikož klienti by k jejich aplikacím měli mít přístup odkudkoliv a vybraná technologie by měla být schopná klienta chránit i v případě, bude-li mimo podnikovou sít.

Přínosy

 • Minimum nutného vlastního hardware
 • Správa a monitoring z rozhraní cloudu
 • Sjednocená bezpečnost

Popis řešení

Pro splnění všech požadavků jsme nabídli ucelené SASE (Secure Access Service Edge) řešení, náš vlastní bezpečnostní set složený z Cisco Meraki, Cisco Umbrella a našich služeb IT dohledu. Cisco Meraki poskytuje řešení, která jsou vyvíjena pro správu jednoduše skrze cloud a jsou připravena pro pobočkový růst dnes už i s možností SD banky. Všechny pobočky lze tedy spravovat z jednoho místa a v případě vstupu nové pobočky je možno využít již existující šablony.

Cisco Umbrella spolupracuje velmi úzce s Cisco Meraki a propojení obou technologií je velmi jednoduché. Pokud je zařízení ve vnitřní infrastruktuře, tak se o veškerou ochranu a bezpečnost stará Cisco Meraki, konkrétně výstupní brána Meraki MX. Jakmile se však zařízení přesune za vnitřní infrastrukturu (otevřený internet, domov, mimo firemní prostředí), aktivuje se Roaming agent, modul na koncovém zařízení, který začne softwarově emulovat funkci výstupní brány. Zařízení je tak po celou dobu pod kontrolou a inspekce probíhá v Umbrelle stejně jako ve vnitřní infrastruktuře. Toto řešení tak nabízí jednoduchost, možnost využití cloudu a jednu sjednocenou bezpečnost.

Další výhodou tohoto balíčku je i to, že zákazník vše vlastní, na rozdíl od řešení NaaS (Network as a service). Díky sdílenému přístupu do cloudu zákazník nepřišel o kontrolu nad jím pořízenou skupinou zařízení, naopak, má jako primární uživatel plný přístup do Dashboardu a vidí komunikace svých klientů, stavy poboček, rozkreslenou topologii i aktivitu řešení případných incidentů (tickets) zadávaných za něho z naší strany.

Celý návrh sítě Arkance Systems CZ byl od počátku volen s vědomím, že musí jít o snadno spravovatelný, dostupný a bezpečný celek a přesně to náš SASE (Secure Access Service Edge) set splnil. Bezpečnost jako integrální základ.

Použité technologie

 • Fire-wally a switche Cisco Meraki
 • Wi-fi přístupové body Cisco MR
 • Cisco Meraki Dashboard
 • Cisco Umbrella
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Office 365
 • Azure Cloud skrze Meraki vMX a Umbrella
 • služby Jsme Vaše IT
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.