Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti HBM Pharma s.r.o.

Dodávka a implementácia produktu Logmanager vo farmaceutickej firme.

Realizácia 2023

aricoma avatar

Profil zákazníka

Spoločnosť HBM Pharma pôsobí v oblasti farmaceutického priemyslu. Jej založenie sa datuje do roku 1992, pod názvom Hoechst-Biotika, spol. s r. o. V júli 2005 bola prevzatá spoločnosťou Sanitas, Litva. Od roku 2010 ju môžeme poznať pod súčasným názvom a zároveň bol tento rok významný aj vstupom strategického partnera Grindeks, Lotyšsko.

Medzi jej hlavné činnosti patrí: zmluvná výroba, zmluvné balenie, serializácia pre EÚ trh, serializácia a agregácia pre ruský trh, aplikované analytické služby, spolupráca pri vývoji registračných dossierov, kvalifikácie a validácie, skladovanie, veľkodistribúcia.

V súčasnosti, v čase narastajúcich kybernetických hrozieb sme aj v našej spoločnosti začali klásť väčší dôraz na IT bezpečnosť. Pre zavádzanie rôznych systémov IT bezpečnosti sme si  vybrali za partnera spoločnosť AUTOCONT, ktorá disponuje skúseným a zodpovedným personálom. Projekt implementácie SW Logmanager prebehol bez problémov a napĺňa naše očakávania, mať nástroj na ochranu a archiváciu  logov z jednotlivých systémov a sledovanie a vyhodnocovanie kritických udalostí. Zároveň sme ocenili i postimplementačnú podporu a konzultácie, ktoré nám vie AUTOCONT ďalej zabezpečovať.

Ján Siget

Vedúci Informačných technológií

Východzia situácia, ciele projektu

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti HBM Pharma. Implementovanie SW riešenia Logmanager zabezpečí kontrolu udalostí v reálnom čase a upozorňuje na vzniknuté incidenty.

Benefity

  • Zvýšenie úrovne zabezpečenia podniku
  • Monitorovanie a zhromažďovanie záznamov
  • Jednoduché spracovanie textových či databázových logov
  • Rýchla orientácia vo veľkom množstve dát
  • Predvídanie incidentov
  • Jednoduché používateľské rozhranie

Popis riešenia

Vzhľadom na súčasné hrozby, spoločnosť HBM Pharma chcela povýšiť úroveň svojej kybernetickej bezpečnosti. Rozhodla sa pre produkt Logmanager. SW nástroj Logmanager slúži na podporu riešenia IT incidentov, centrálnu správu dát, bezpečnostných informácií a udalostí. Zákazník ocenil skúsenosti našich AC špecialistov s implementáciou a podporou pri prevádzke, zbere a analýze zbieraných dát.
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.