Dodávka a implementácia produktu Whalebone pre Viena international, s. r. o.

Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti Viena international, s. r. o.

Realizácia 2022-2023

aricoma avatar

Profil zákazníka

Spoločnosť Viena international, s. r. o. je špecialista na výrobu presných strojových dielcov a komponentov a súčasne etablovaný dodávateľ kombinovaných postupových, transferových nástrojov vrátane mechanizácie, ťahových nástrojov a rôznych skúšobných nástrojov. Ich nástroje produkujú diely pre automotive, potravinársky priemysel, diely do konektorov a elektroniky, maticové nástroje a mnohé ďalšie. 

História firmy sa datuje do roku 1951 kedy bola vytvorená takzvaná Malá obrobňa pre potreby vtedajšieho piemyselného gigantu ZTS Martin.
 
V rokoch 1984-1986 bola výroba postupne presťahovaná do novo vybudovaných priestorov, na druhej strane rieky Turiec a pokračovala v zásobovaní materského závodu. 

Zásadná zmena v smerovaní firmy nastala v roku 2001 príchodom nového majiteľa Karla Rejleka. 

Výraznými investíciami a inováciami so zachovaním tradícií a odborných pracovných síl si Viena našla svoje miesto a zaradila sa medzi vyhľadávaných dodávateľov pre zákazníkov po celom svete.

Vďaka Whalebone sme získali schopnosť riadiť a monitorovať DNS preklad v internej sieti z jedného miesta bez ohľadu na používané aplikácie. Zároveň sme chránení voči hrozbám využívajúcim zraniteľnosť DNS prekladu. Whalebone nás zároveň chráni voči útokom prostredníctvom emailovej komunikácie, pred phisingovými podvodmi, alebo voči škodlivému kódu a sieťovej úrovni. Pri implementácii sme využili služby IT spoločnosti, ktorých technici majú výborné znalosti v tejto oblasti.

Dipl. Ing. Kalnický Milan

CFO

Východzia situácia, ciele projektu

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti Viena international, s. r. o.. Implementovanie riešenia Whalebone.

Benefity

  • Kompletná kontrola nad DNS prekladom a riadenie prístupu
  • Plná viditeľnosť DNS komunikácie, analýza a detekcia anomálií
  • Ochrana proti phishingovým kampaniam
  • DNS Firewall (pre Office 365, a iné vybrané aplikácie)
  • DNSSEC validácia je kľúčová pre zabezpečenie integrity a autenticity odpovedí na DNS otázky odchádzajúce zo siete.
  • Ochrana proti škodlivému kódu a škodlivej komunikácii na úrovni siete
  • Prevencia proti DNS tunnelingu
  • Alerting a jednoduchá práca administrátorov

Popis riešenia

Väčšina organizácií v rámci slovenského trhu v súčasnej dobe stále nedisponuje priamou kontrolou nad DNS prekladom, nemonitoruje DNS prevádzku a ani túto komunikáciu nijako nezabezpečuje. V skutočnosti pritom viac ako 90% malware využíva v rámci svojho životného cyklu práve DNS preklad. Spoločnosť Viena international, s. r. o. sa preto rozhodla povýšiť úroveň svojej kybernetickej bezpečnosti. Rozhodla sa pre produkt Whalebone.

Whalebone zbiera dáta a v neurónovej sieti ich analyzuje. Má dve úrovne ochrany. Chráni sieť pred určitým obsahom podľa druhu – napríklad blokuje stránky s nevhodným obsahom. Druhým spôsobom ochrany je, že odfiltruje malware, spam a napadnuté stránky rôznymi škodlivými kódmi.

Sme radi, že sme mohli byť pri nasadení tohto produktu. Zákazník ocenil naše skúsenosti s implementáciou a podporou pri prevádzke, zbere a analýze zbieraných dát.
Zdieľať

NEVÁHAJTE NÁS
KONTAKTOVAŤ

Máte záujem o ďalšie informácie alebo ponuku pre vašu konkrétnu situáciu?

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa oboznámil s informáciami o spracovaní osobných údajov v spoločnosti ARICOMA.