Nesúhlas s komunikáciou

Na tejto stránke môžete požiadať o zastavenie odosielania vybraných typov informácií našej spoločnosti, ktorých obsah vás prestal zaujímať, alebo vysloviť celkový nesúhlas so zasielaním obchodno-marketingových informácií.

Zasielaná komunikácia

Obchodná e-mailová komunikácia našej spoločnosti je rozosielaná v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Naša spoločnosť vaše kontaktné údaje a e-mailovú adresu spracúva, pokiaľ ste v minulosti u spoločnosti nakúpili prostredníctvom obchodnej siete, ak ste zadali svoje kontaktné údaje do niektorého z registračných formulárov, boli v kontakte so zástupcom spoločnosti alebo ste inej spoločnosti udelili súhlas s odovzdaním osobných údajov pre účely marketingu.

Žiadosť o nezasielanie informácií

Ak budete mať v budúcnosti záujem o zasielanie vybranej komunikácie, tu sa môžete prihlásiť.