Virtualizace aplikací a desktopů

Aplikace nebo celá pracovní plocha trvale v bezpečí datového centra či cloudu, ke které se lze připojit odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení – to umí zajistit technologie pro virtualizaci aplikací a desktopů, zkráceně VDI.

VDI jako užitečný pomocník v různých situacích

Virtuální počítač běžící v datovém centru organizace nebo cloudu na jedné straně. A na straně druhé uživatel, který k němu přistupuje vzdáleně. K čemu je to dobré?

Získáme tři nezávislosti:
 • nezávislost na koncovém zařízení, které uživatel používá,
 • nezávislost na místě, odkud uživatel pracuje,
 • nezávislost na operačním systému koncového zařízení.
Tyto vlastnosti usnadňují řešení typických scénářů, jako je práce z domova, ať už z firemního notebooku nebo z uživatelem vlastněného PC či tabletu. Ale také bezpečný přístup pro externí dodavatele, kteří pracují vzdáleně. A to ze zařízení, která používají různé operační systémy (Windows, MacOS, iOS, Android, ChromeOS). K připojení stačí webový prohlížeč. Nebo pobočka, ve které je žádoucí mít jen koncová zařízení a všechny aplikace a služby běží jinde – v cloudu nebo datovém centru organizace.

Dále je potřeba ochránit citlivá data. Pro VDI je typické, že data jsou umístěna mimo koncové zařízení, a to i v okamžiku, kdy s nimi uživatel aktivně pracuje. Díky tomu nepřijdeme o data při ztrátě, odcizení nebo poruše koncového zařízení.

Snadná správa uživatelského prostředí díky VDI

Nedílnou součástí VDI jsou nástroje, které dokážou virtuální stroj nebo aplikací vytvořit automatizovaně a velmi rychle. Uživatel tak má připraveno pracovní prostředí během pár minut, bez zdlouhavého čekání na instalaci operačního systému a jednotlivých aplikací. Stejně tak je možná rychlá obnova virtuálního počítače do původního stavu, pokud se něco pokazí.
IT administrátoři získají nástroj pro správu uživatelského prostředí a aplikací z jednoho místa, který umožní:
 • snížení prostojů při poruše klientského zařízení,
 • rychlý přechod na nové verze operačních systémů a aplikací,
 • možnost zvýšit výkon pracovní stanice (dynamicky upravovat konfiguraci virtuálního HW),
 • snadné doručování konkrétních aplikací konkrétním skupinám uživatelů.

Přínosy

 • Aplikace a data neopustí datové centrum, a to ani během jejich zpracovávání
 • Ztráta, poškození nebo odcizení koncového zařízení nezpůsobí ztrátu dat
 • Aplikace Windows lze bez problémů používat na zařízeních Android, MacOS a dalších
 • Stejné pracovní prostředí, plocha, aplikace při práci v kanceláři, z domova nebo na cestách
 • Zrychlení správy – virtuální počítač pro nového zaměstnance je připraven za pár minut

Nejrozšířenější produkty pro VDI

Certifikovaní systémoví specialisté využívají svých zkušeností, stejně jako osvědčené postupy stanovené výrobci, a navrhují a implementují řešení optimalizovaná tak, aby umožnila splnit požadavky všech typů zákazníků na provoz VDI a dostupnost jejich systémů. Dokaží nasadit, poradit, konzultovat a pomoci s nejtypičtějšími produkty VDI na trhu:
 • VMware Horizon,
 • Citrix Virtual Apps and Desktops (CVAD),
 • Microsoft Remote Desktop Services (RDS).
 • Azure Virtual Desktop.
Součástí projektů jsou kromě dokumentace prostředí i školení pro zaměstnance zákazníka. Pokud již zákazník nějakou VDI infrastrukturu provozuje, může být součástí projektu i kontrola stávajícího stavu (health check). Tam kde nastávají problémy s výkonností, lze provést kontrolu konfigurace a následně nastavení optimalizovat pro dosažení nejlepších provozních vlastností systému.

Tenký klient = koncové zařízení pro lepší bezpečnost a správu

Povýšit VDI intrastrukturu na "vyšší level" a získat maximum výhod z jejího nasazení? Tenký klient může být to pravé řešení.Tenký klient je zařízení odolné vůči nežádoucím změnám nastavení ze strany uživatele, uzamčené virům a jiným bezpečnostním hrozbám, rozměrově malé, lehké, bez točivých částí, vynikající nízkou spotřebou a dlouhou životností a také nížší cenou ve srovnání s klasickými PC nebo notebooky.

Údržba těchto zařízení je minimální – spočívá obvykle v aktualizaci "firmware" jednou za rok až několik let. Pasivní chlazení a absence pohyblivých částí dává výhodu nízké spotřeby při prakticky nulové hladině hluku. Právě bezhlučnost, nízké tepelné vyzařování a malé rozměry předurčují tenké klienty pro místa jako jsou učebny, call centra, dispečinky, prodejní místa (point of sale), zkrátka všude, kde je ergonomie pracovního prostředí prioritou.
 
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.