Nový HelpDesk pro Jihočeský kraj

Zavedli jsme informační systém HelpDesk, který pracovníkům servisního oddělení Jihočeského kraje umožňuje rychle a efektivně spravovat servisní požadavky.

Realizace duben - ⁠červen 2022

aricoma avatar

Profil zákazníka

Jihočeský kraj je vyšší územně samosprávný celek, tvořený 7 okresy (České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor). V kraji je 17 obcí s rozšířenou působností a 37 obcí s pověřeným obecním úřadem. Jedná se o významnou turistickou oblast s množstvím kulturních a historických památek a především chráněnou krajinnou oblastí Šumava. 

Implementace proběhla dle očekávání dobře, s firmou AUTOCONT jsme spokojeni již 
z předešlé implementace identitního systému AC Identita.

Ing. František Beránek

Vedoucí odboru informatiky

Výchozí situace, cíle projektu

Jihočeský kraj využíval Help Desk, který již nestačil potřebám kraje. Vzhledem k nevyhovující podpoře původního řešení došlo k rozhodnutí o jeho nahrazení a vylepšení. AUTOCONT navrhl řešení splňující veškerá kritéria s příznivou cenou, díky čemuž zvítězil ve výběrovém řízení.

Cílem řešení bylo implementovat informační systém, který organizaci umožní zavést efektivní správu servisních požadavků. Pracovníci servisních oddělení Jihočeského kraje tak získají prostředek, který jim usnadní řešení a dokumentaci každodenních operativních úkolů a rovněž ulehčí sdílení a údržbu informací spojených s řešením servisních požadavků. Dalším kritériem je, že řešení musí poskytovat důležité informace pro plánování servisních zásahů, jejich vyhodnocování, řízení priorit a komplexní řízení servisních týmů.

Přínosy

  • Veškeré požadavky jsou na jednom místě
  • Spolehlivost řešení
  • Měsíční podpora 

Popis řešení

Po vítězném výběrovém řízení se AUTOCONT pustil do implementace samotného řešení. Pro zajištění a splnění všech požadavků byl využit ALVAO Service Desk, který umožní zákazníkovi mít pouze jedno kontaktní místo, které bude sloužit k řešení veškerých žádostí. Pracovníci servisních oddělení tak mají vše na jednom místě, což jim výrazně usnadní další komunikaci s žadateli.

Celý proces od jeho zahájení, přes implementaci a samotné spuštění proběhlo bezproblémově a velmi rychle. Veškeré aktivity včetně specifických úprav ze strany výrobce a migrace, splňující mimo jiné požadavky kybernetického zákona ze stávajícího systému až po samotné spuštění nového systému proběhly za 2 měsíce, a to včetně jeho zaškolení, zkušebního provozu a všech požadovaných integrací včetně MS Outlooku a dalších doposud využívaných programů zákazníka. 

Zákazník má nyní otevřený informační systém HelpDesk, díky kterému je schopen reagovat na požadavky v oblasti IT a případně i dalších kategorií. Díky otevřenosti systému je schopen si v případě potřeby sám provádět další úpravy. Zároveň je také řešena kybernetická bezpečnost, kdy jsou v případě incidentu v této kategorii evidovány veškeré události na jednom místě. 

Použité technologie

  • Alvao Service Desk
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.