Nasazení Alvao Service Desk a Asset Management v privátním cloudu Kraje Vysočina

Kraj Vysočina se rozhodl rozšířit služby Technologického centra Kraje Vysočina. Kraj získal aplikaci pro správu požadavků a jejich řízení prostřednictvím workflow, evidenci a sledování IT aktiv.

Realizace 2020

aricoma avatar
https://www.buzzsprout.com/1710535/8308487-reference-alvao-service-desk-a-asset-management-v-privatnim-cloudu-kraje-vysocina
Audiostory
00:00 00:00

Profil zákazníka

Kraj Vysočina je vyšší územně samosprávný celek, skládající se z pěti bývalých okresů (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou). V kraji je 704 obcí, z toho 15 s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. 

Poskytovat SW formou SaaS v privátním cloudu všem příspěvkovým organizacím byla pro Kraj Vysočina velká výzva. Jde o technicky poměrně náročnou aktivitu obnášející prvky rozsáhlé systémové integrace. 

Petr Pavlinec

Vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina

Výchozí situace, cíle projektu

Krajský úřad je zřizovatel desítky organizací a ty v rámci průzkumu projevily zájem o aplikace pro správu požadavků a jejich řízení, a to bez nutnosti mít vlastní servery nebo jejich instalace.

AUTOCONT přišel s řešením ALVAO Service Desk a Asset Management, které splnily náročné požadavky a uspěly ve výběrovém řázení jako vítězné řešení. Řešení umí zorganizovat celé oddělení, u Kraje Vysočina různé části organizací v kraji a získat tak jednotnou evidenci majetku pro kvalitu dat a snížení nákladů. ALVAO Service Desk poskytne jedno kontaktní místo pro všechny žádosti, řešitelský tým v něm získá přehled o množství práce, jasné priority a zlepšení komunikace.

ALVAO Asset Management je chytrá evidence hardwaru, softwaru a dalšího vybavení. Přesně víte, jakým majetkem disponujete, kdo je za něj zodpovědný a kde se zrovna nachází. Na jednom místě máte přehled o každém zařízení od nákupu po vyřazení.

Nezbytnou součástí výběrového řízení byl i požadavek na certifikaci aplikace podle ITIL® 2011, možnost rozlišovat úrovně podpory na L1, L2 a L3 a současně zajistit bezpečnost informací. Bylo požadováno, aby aplikace byla koncipována jako webová s jednoduchým vstupováním požadavků a možností následného sledování stavu vyřízení jednotlivých požadavků, tvorbou statistik a SLA parametrů.

Přínosy

  • Jeden kontakt pro všechny žádosti
  • Lepší pořádek a přehled o prioritách
  • Zlepšení komunikace
  • Každý požadavek vždy předán na správné místo
  • Pokročilé řízení práv přístupu

Popis řešení

U řešení kdy byl kladen důraz na snadné ovládání aplikace, kterou si uživatelé rychle osvojí. Nová aplikace je dostupná z různých zařízení včetně tabletů a telefonů. Dalším klíčovým požadavkem byla nutnost celou aplikaci poskytovat formou služby (SaaS) pro všechny příspěvkové organizace kraje. Společně s tímto požadavkem bylo nutné zajistit multitenantnost řešení – schopnost sdílet stejnou instanci aplikace s více subjekty.

Nová aplikace je integrována na IDM systém kraje umožňující centrální řízení oprávnění. Pro přihlašování do aplikace je využívána federace identit VysocinaID, která umožní uživateli použít jedno uživatelské jméno a heslo jako ve své domovské organizaci.

Velký důraz byl kladen na bezpečnost. Součástí zakázky byla povinnost prověřit aplikaci penetračním testem zabezpečení podle standardu OWASP (Open Web Application Security Project). Během těchto testů se snaží útočník prolomit zabezpečení systému, aby získal nějaká data anebo shodit aplikaci. Nejprve anonymně, aniž by znal přihlašovací údaje do aplikace, a poté i s přihlášením. Testování provedli lidé z univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Použité technologie

  • ALVAO Service Desk
  • ALVAO Asset Management
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.