Nasazení ServiceNow na MMR – první SaaS řešení v resortu

MMR vypsalo otevřené výběrové řízení na dodávku centrálního ITSM nástroje pro podporu svých agend. Zvítězili jsme s cenově nejvýhodnějším řešením postaveným na cloudové platformě ServiceNow.

Realizace 2020 - 2023

aricoma avatar

Profil zákazníka

Ministerstvo pro místní rozvoj zajišťuje řadu agend zejména pro zajištění poskytování dotací z různých fondů evropských i tuzemských, informování veřejnosti a právnických osob, řízení veřejných zakázek přes nástroj NEN (Národní Elektronický Nástroj).

Výchozí situace, cíle projektu

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření jednotného prostředí pro řízení a provádění služeb provozu a rozvoje všech modulů SCS NIPEZ (výhledově celé NIPEZ -Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek) a zajištění vyhodnocení parametrů těchto služeb.

Dalším cílem Objednatele bylo zajištění nestranného, transparentního a průkazného dohledu nad dodavateli modulů NIPEZ s možností proaktivně předcházet negativním provozním incidentům.

Přínosy

  • Automatizované vyhodnocení dodavatelů jednotlivých modulů NIPEZ
  • Podpora modulu NEN  - 60 tisíc uživatelů
  • Bezvýpadkový provoz bez potřeby správy infrastruktury (SaaS)
  • Nízké náklady na rozvoj řešení

Popis řešení

S dodávkou vyspělého ITSM nástroje s vysokou úrovní funkcionality připravené dle nejlepší praxe výrobcem dostal uživatel kromě nástroje i know how pro řízení služeb. Díky tomu bylo dodané řešení na úrovni cca 30% ceny ostatních nabídek. Projekt proběhl dle plánu a za necelých 9 měsíců od podpisu smlouvy byl zahájen produktivní provoz.

Po zhruba 1 roce provozu centrálního service desku se zákazník rozhodl dodaný nástroj využít i na podporu NEN, což znamenalo rozšíření počtu uživatelů o cca 3 řády na 60 000. Platforma tuto zvýšenou zátěž bez problémů zvládla.

V současné době byla rozšířena původně 2-letá podpora provozu celého řešení a kromě provozu a rozvoje probíhá proces posouzení systému jako VIS (Významný Informační Systém), což vyžaduje splnění náročných bezpečnostních požadavků.
 

Použité technologie

  • ServiceNow modul CSM (Customer Service Management)
  • ServiceNow modul ITOM (IT Operation Management)
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.