Komplexní správa stanic pomocí Microsoft ECM pro Fakultní nemocnici Ostrava

Fakultní nemocnice dosáhla zrychlení a automatizace řízení celého životního cyklu koncových stanic a zajištění bezpečného prostředí. Snížil se celkový čas a náklady na správu IT.

Realizace 2020

aricoma avatar

Profil zákazníka

Fakultní nemocnice Ostrava zaujímá přední místo mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Je největším, státním, zdravotnickým zařízením na severní Moravě. IT oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě spravuje více než 2500 koncových stanic a notebooků na platformě Microsoft. Správa takového množství IT techniky, SW vybavení a uživatelů vyžaduje automatizaci řešení a postupů, bez kterých by nebylo vůbec možné efektivně zajistit spolehlivý chod celé nemocnice.

Díky dodanému řešení můžeme dokončovat přechod na operační systém Windows 10 pomocí integrované služby Windows Update Services. Pro distribuci balíčků softwaru na stanice máme nyní k dispozici modernější metody distribuce aplikací. Neobejdeme se bez funkce Remote control, pomocí které vidíme plochu uživatelů a tím můžeme řešit problémy na dálku. Inventarizace software a hardware nám dává neustálý a aktuální přehled o stavu stanic. Reporty z inventory pak využíváme v dalších systémech.

Daniel Klapeť

Správce IT Fakultní nemocnice Ostrava

Výchozí situace, cíle projektu

Nemocnice do roku 2020 používala starší verzi produktu Endpoint Configuration Manager - System Center Configuration Manager 2007, která již nebyla schopna správy a nasazení novějších klientských systémů Windows 10. Produkt byl IT správci využíván pro:

 • Automatickou distribuci SW balíčků na stanice a notebooky
 • Nasazení operačních systémů Windows 7
 • Aktualizace operačního systému Windows 7
 • Pravidelné soupisy HW a SW na stanicích
 • Vzdálenou pomoc uživatelům - Remote Control
Cílem projektu bylo nahrazení stávajícího řešení novým, s moderními možnostmi správy. Microsoft EndPoint Configuration Manager byl vybrán z těchto důvodů:
 • Umožňuje migraci objektů, balíčků, kolekcí atd. ze staršího management řešení integruje nástroje pro aktualizace operačních systémů a aplikací.
 • Usnadňuje a automatizuje přechod na Windows 10 ze starších operačních systémů, zajišťuje kontinuitu znalostí a zkušeností IT správců.

Přínosy

 • Zrychlení a automatizace řízení celého životního cyklu koncových stanic
 • Snížení TCO, šetření času a nákladů na správu IT
 • Zajištění aktuálního prostředí na klientech i z pohledu bezpečnosti
 • Reporty o stavu řízených objektů

Popis řešení

Před zahájením implementace byla provedena důsledná analýza současného stavu a potřeb zákazníka. Samotná instalace SW části byla realizována pomocí Microsoft produktů Windows Server 2019, Microsoft EndPoint Configuration Manager 2002, podpůrného SQL serveru 2017 Standard, Windows Update Services, IIS a Assesment and Deployment Kitu. Správa celého prostředí se provádí z jednoho serveru, z jediné Configuration Manager site s možností využití distribučních bodů v lokalitách.

Během projektu byly konfigurovány požadované funkce:

 • Deployment operačních systémů - vytvoření image Windows 10, konfigurace operačních systémů, automatická detekce ovladačů a instalace aplikací. K dispozici jsou také bezobslužné reinstalace operačních systémů na stanicích (refresh), upgrade operačních systémů Windows 10 na stanicích, migrace uživatelských dat a uživatelských nastavení ze stanice na stanici nebo ze stávajícího operačního systému do nového. Během konfigurace operačního systému se využívají skripty pro přizpůsobení vzhledu a obsahu klientského prostředí uživatelů.
 • Management aplikací - správa celého životního cyklu aplikací. V prostředí nemocnice se využívá pro hromadné, cílené a plánované instalace aplikací, skriptů nebo příkazů na stanice a notebooky. Instalace je buď na vyžádání nebo povinná, nebo také závislá na organizační struktuře. Funkce umožňuje hromadné aktualizace nebo odinstalace aplikací. Část SW balíčků byla migrována ze starého řešení.
 • Aktualizace software - integrace služby Windows Update Services do prostředí Configuration Manager umožňuje správu aktualizací operačních systémů a MS aplikací i aplikací třetích stran z jedné konzole.
 • Soupisy hardware a software - pomocí reportů nebo konzole má IT oddělení k dispozici aktuální přehledy o nasbíraných datech hardware a software inventory. Data se využívají také pro zacílení dalších funkcí Configuration Manager. Rovněž se využívá funkce Asset Intelligence, která provádí třídění nasbíraných dat a umožňuje kategorizace SW, SW audity nebo je lze využít pro exporty do správy majetku a inventur.
 • Vzdálená pomoc uživatelům - Remote control umožňuje správcům vzdáleně řešit problémy uživatelů, vzdáleně se připojit na plochu stanice uživatele.
 • Reporting - integrací SQL Reporting Services má nejen IT oddělení, ale i management nástroj pro prohlížení informací nasbíraných pomocí klientů Configuration Manager ze všech stanic a serverů včetně historie. Zobrazuje výsledky a stavy softwarových distribucí, distribucí operačních systémů nebo aktualizací software. Správci mají přehled o konání jiných správců v prostředí Configuration Manager.
Současná verze Configuration Manager je pravidelně aktualizována v půlročním cyklu a umožňuje přidávat nové funkce. Do budoucna je možná integrace s cloudovými službami Microsoft, např. Intune.

Během projektu byli vyškoleni IT správci nemocnice.

Použité technologie

 • Windows Server 2019
 • EndPoint configuration Manager
 • Windows Update Services
 • SQL Server 2017
 • ADK Windows 10, Windows PE
 • Internet Information Services
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.