Konsolidace webů a portálů společnosti GasNet

Pro GasNet, předního distributora zemního plynu v ČR, jsme vytvořili moderní korporátní stránky a microsites. Spustili jsme Portál PDS pro klienty a pracujeme na dalším portálu pro zákazníky a dodavatele.

Realizace 2022 - 2023

aricoma avatar

Profil zákazníka

GasNet je český distributor plynu. Společnost vlastní a provozuje největší plynárenskou distribuční síť v České republice. Zajišťuje spolehlivě a bezpečně 80 % distribuce plynu pro více než 2,3 milionu odběratelů. Taky spravuje plynovody ve všech regionech České republiky mimo Prahu a Jihočeský kraj.

Migrace našich webů na platformu Sitecore byla komplexní změnou naší digitální komunikace. Významný posun doznala celá zákaznická cesta i samotný obsah klíčových služeb. Weby se navíc staly plně responzivní a uzpůsobené návštěvám z mobilních zařízení. Mimořádně důležitý byl projekt migrace našeho portálu PDS pro obchodníky s plynem. Původní PDS byl vyvinutý už v roce 2010, šlo tedy po třinácti letech o rozsáhlou inovaci. Během vývoje a testování se ale ve spolupráci s dodavatelem podařilo aplikaci upravit nad rámec původního zadání. Zlepšili jsme nejen uživatelský komfort, ale také zvýšili bezpečnost a odolnost. Tento portál využívá na denní bázi téměř 200 subjektů, které mají přes 1 200 aktivních uživatelských účtů. Po celou dobu projektu nebyl narušen běžný provoz dosavadních řešení.

Aleš Gregorovič

Senior Manager, PR & Communication

Výchozí situace, cíle projektu

Cílem projektu s několika fázemi je nahradit zastaralý redakční systém novým moderním řešením a konsolidovat veškeré weby a portály společnosti do jedné zastřešující platformy, to znamená vytvořit jednotný “portál”, který zpřístupní veškerou komunikaci s GasNet pro veřejnost, zákazníky, obchodníky, dodavatele, partnery a regulační orgány. Zároveň došlo ke změně vizuálního stylu značky, náhradě nebo optimalizaci webových služeb pro výměnu mezi interními aplikacemi a portály. Došlo k nahrazení stávajícího autentizačního a integračního řešení.

Přínosy

  • Moderní redakční systém a administrace pro veškeré webové projekty usnadňuje práci redaktorům a správcům portálů
  • Zjednodušení komunikace se zákazníkem, jednoduché vyhledávání a rychlá cesta k cíli. Zákazník jde na stránky z velké části s konkrétním požadavkem
  • Sjednocení různých aplikací, obslužných systémů do jedné platformy od jednoho dodavatele.
  • Nová aplikace pro správu uživatelů portálů, jejich přístupů a práv
  • Optimalizované rozhraní pro zákazníky z hlediska UX

Popis řešení

Všechny požadavky na projekt nejlépe splňovala platforma Sitecore XP, na které je nový web pro GasNet vytvořen, portály jsou kombinací Sitecore a masivního vývoje na míru v .NET s velkým množstvím integrací.

Webová prezentace GaNet a microsites
Při realizaci webu byl kladen velký důraz na přehlednost, snadné ovládání a dobrou použitelnost i na mobilních zařízeních. Front-end vývoj byl postaven na základech námi dodaného grafického designu, který koresponduje s brandem společnosti a jejich grafickým manuálem.

Uživatelé přicházející na web s požadavky mnohdy neznají správnou terminologii nebo oblast služeb. Proto jsme vytvořili sekce  „Potřebuji vyřídit“ nebo „Žádosti a smlouvy“, kde mohou uživatelé jednoduše vyhledávat a filtrovat obsah, dokud nezískají potřebnou informaci často zobrazenou v jednotlivých krocích postupu. Návrh rozložení informací a sitemapy byl jedním z klíčových bodů projektu.

Na webové stránky GasNet přicházejí rozdílní uživatelé s různými potřebami např. stavaři či developeři, techničtí pracovníci se zájmem o distribuční soustavu, koncoví odběratelé plynu, partneři pro výstavbu nebo novináři. Na tyto specifické skupiny uživatelů jsme museli brát ohled při tvorbě struktury webu a navigačních prvků. Nyní se všichni snadno dostanou k požadovaným informacím, které jsou prezentovány jednoduchým a pochopitelným způsobem.

Na webu se nachází několik aplikací týkajících se převážně distribuce plynu a jeho technických parametrů. Prezentace je úzce provázána s portály DPO pro dodavatele a PDS pro velkoodběratele plynu.

Portál Online servis PDS
Portál, který umožňuje zákazníkům GasNetu (dodavatelům plynu pro koncové odběratele) přístup k datům odběrných míst, k fakturačním datům těchto odběrných míst, zadávání samoodečtů, podávání žádostí a reklamací. K portálu se uživatelé přihlašují prostřednictvím certifikátu vydaného společností GasNet.

Portál správa uživatelů je podpůrná neveřejná aplikace, která slouží k evidenci všech externích i interních uživatelů přistupujících k webu a portálům. Kromě identifikačních údajů a certifikátů je možno nastavit přístupová práva k aplikacím až na úroveň jednotlivých funkcionalit. Portál například ukládá řadu logů s možností filtrace a vyhledávání nebo rozesílá informace o platnosti certifikátů, opakovaných chybách aplikace.

Nyní připravujeme
Portál DPO Distribuce plynu online
je aplikace, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy. Součástí je Portál pro dodavatele, který řídí vztahy s dodavateli a partnery. Přes DPO lze podat řadu žádostí např. o připojení, stanovisko, vytýčení, o vektorová data, nahlásit etapu cizí stavby, požádat o připojení jako Technický partner nebo získat přístup k dokumentům jako ceníky a smlouvy.

Použité technologie

  • Sitecore XP
  • .NET
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.