Kontrolatachometru.cz napojena na Portál občana

Aplikace kontrolatachometru.cz je součástí informačního systému technických prohlídek, který spravuje Ministerstvo dopravy ČR.

Realizace 2021

aricoma avatar
https://audiostory.buzzsprout.com/1710535/8484795-reference-kontrolatachometru-cz-napojena-na-portal-obcana
Audiostory
00:00 00:00

Profil zákazníka

Ministerstvo dopravy České republiky je ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Odpovídá za tvorbu státní politiky v této oblasti a v rozsahu své působnosti i za její uskutečňování.

AUTOCONT vytvořil pro Ministerstvo dopravy již v roce 2014 užitečnou aplikaci www.kontrolatachometru.cz a aktuálně ji propojil do Portálu občana. Ministerstvo dopravy se touto aktivitou snaží občanovi postupně zveřejnit veškeré údaje o vozidlech, na které mají ze zákona nárok. Na základě znalosti čísla karoserie (VIN) aplikace zobrazí najeté kilometry v době, kdy vozidlo prošlo technickou prohlídkou. Je možné si zobrazit historii najetých kilometrů při všech technických prohlídkách a připravují se i další informace. Při prodeji vozidla to vše může být použito jako informace o pravosti údajů stavu najetých kilometrů. Určitě jde o dobrý příklad, kdy se díky větší digitalizaci státu, občan dostává k informacím, které by dříve neměl šanci získat.

Ing. Bc. Ivan Novák

Ředitel odboru provozu silničních vozidel

Výchozí situace, cíle projektu

Portál občana je jedna ze součástí Portálu veřejné správy, který byl spuštěn v červenci 2018. Na Portálu občana má občan vlastní účet, ke kterému se může přihlásit eIdentitou nebo pomocí Datové schránky. Přes svůj účet si může zažádat o online služby veřejné správy. Pokud má i připojenou Datovou schránku, tak elektronicky komunikuje s úřady a pokud je přihlášení pomocí eIdentity, tak bez dalšího přihlášení může přecházet na jiné portály veřejné správy.

Jako další služba na Portálu občana byla přidána aplikace kontrolatachometru.cz provádějící kontrolu stavu ujetých kilometrů vozidla.

Přínosy

  • Přehled o historii najetých kilometrů vozidla
  • Podklad pro dokazování pravosti údajů při prodeji vozidla

Popis řešení

Jedná se o definované webové rozhraní, které zobrazuje data z databáze technických prohlídek  Aplikace IS TP. Přenos dat technických prohlídek je prováděn jednou denně po ukončení pracovního dne. Počet provedených dotazů do aplikace kontrolatachometru.cz je v průměru 150.000 dotazů za měsíc.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.