System Asset Management

Navrhujeme a implementujeme integrovaný informační systém pro efektivní správu počítačového a jiného majetku v oblasti ICT.

Asset management Alvao

ALVAO Asset Management je informační systém umožňující organizaci zavést efektivní správu veškerého počítačového i ostatního majetku spadajícího pod správu oddělení ICT. Pomáhá pracovníkům ICT oddělení v řešení a zdokumentování každodenních operativních úkolů a ve sdílení a údržbě informací spojených s IT infrastrukturou. Poskytuje důležité informace pro plánování obnovy IT prostředků a přípravu rozpočtů. Napomáhá v řízení podnikatelských rizik právního či regulačního postihu spojených s užíváním nelegálního software ve společnosti.
  
ALVAO Asset Management bezvýhradně splňuje požadavky Usnesení vlády číslo 624/01 včetně jeho přílohy na systémy určené pro vedení a kontrolu nakládání se softwarem ve státních organizacích, poskytuje podklady pro zavedení správy softwarových aktiv – Software Asset Management v souladu s normou ČSN ISO/IEC 19770 a poskytuje podklady pro zvládnutí systému managementu IT služeb procesním přístupem dle normy ČSN ISO/IEC 20000 zejména v oblasti konfigurační databáze.

Funkce:
  • Evidence libovolných ICT zařízení (počítače, monitory, tiskárny, telefony, SIM karty, projektory apod.), sledování celého životního cyklu zařízení 
  • Evidence softwarových licencí a instalací (včetně downgrade a upgrade licencí), sledování celého životního cyklu software 
  • Možnost doplňování informací do historie (poznámky, nascanované dokumenty, faktury a další) 
  • Porovnání softwarových instalací a licencí (vnitřní audit software) 
  • Umožňuje definovat softwarové profily pro různé pracovní pozice a pak ukazovat rozdíly vůči skutečnosti 
  • Automatické detekce hardware a software PC v síti (OS Microsoft Windows) 
  • Operativní evidence NON ICT majetku (správa budov atp.) 
  • Reporty 
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.