G´s Group Holdings využívá rychlé a moderní ERP Dynamics 365 Business Central

Hlavními cíli projektu bylo zrychlení a zpřehlednění získávání informací o výkonnosti jednotlivých firem. Nepostradatelná část byla i konsolidace dat a automatizace výměny dokladů v celé skupině. 

Realizace 2021

aricoma avatar
https://www.buzzsprout.com/1710535/8736282-reference-g-s-group-holdings-vyuziva-rychle-a-moderni-erp-dynamics-365-business-central
Audiostory
00:00 00:00

Profil zákazníka

G´s Group Holdings CZ s. r. o., člen skupiny Shropshire Group sdružuje podniky zabývající se zemědělskou produkcí, potravinářskou produkcí a obchodem. V produkci různých druhů salátů, cibule a květin patří společnost k největším producentům v České republice. Cílem společnosti je dodat bezpečné, zdraví prospěšné a kvalitní čerstvé potraviny.

Implementace nového systému D365 Business Central nás hodně posunula. Neudělal to jen samotný systém, ale hlavně optimalizace procesů a nastavení nových pravidel, které byly základem úspěšné implementace. Nový systém zapojil většinu zaměstnanců do sběru dat a zvýšil nároky na jejich odbornost. Výsledkem jsou však reálné statistiky, které je možné kdykoli jednoduše zobrazit a díky centralizaci číselníků jednoduše porovnat výsledky společností navzájem. AUTOCONT nám ve všech směrech pomohl a ke všem problémům vždy našel řešení. Vzhledem k rozsáhlým možnostem nového systému s nimi počítáme i při dalším rozšiřování využití IS.

Ing. Jan Mejzr

IT Manager

Výchozí situace, cíle projektu

Od roku 2008 do roku 2020 zákazník používal starou verzi NAV 2005, která plně postačovala pro základní účetní provoz. Systém však nebyl nikdy plně implementován a tak se omezil pouze na správu účetnictví a všechny další části byly vedeny v excelu nebo na papíře. Pro nový systém se rozhodl zejména po ukončení podpory staré verze, vizi automatizace toku dokladů mezi vnitropodnikovými společnostmi a možností využití moderních mobilních technologií, které stará verze již nepodporovala.

Hlavními cíli projektu bylo zrychlení a zpřehlednění získávání informací o výkonnosti jednotlivých firem společností, získání adekvátních podkladů pro měření výkonu a kvality práce, dále konsolidace dat napříč firmami holdingu a příprava dat pro manažerské výstupy. Automatizace výměny dokladů mezi výrobními a obchodními firmami holdingu byla nezbytným předpokladem funkčního řešení.

Přínosy

  • Automatizovaný tok dokumentů mezi společnostmi se sníženým rizikem chybovosti.
  • Pokrytí všech firemních procesů holdingu v rámci jednoho systému.
  • Výkonnost pracovníků i produkčních zdrojů sledována průběžně.
  • Sjednocená data napříč všemi společnostmi skupiny.
  • Data pro reporting a manažerské hodnocení okamžitě k dispozici na všech úrovních a ve všech společnostech.

Popis řešení

Prodej
Řešením bylo potřeba pokrýt prodejní procesy u všech společností skupiny, které se dělí na produkční a obchodní. Specifikem prodeje zemědělských produktů, které bylo nutné řešit, byl moment vystavení dodacích listů až s ohledem na skutečně dodané množství. Dále také cenotvorba závislá na finální domluvené ceně s koncovým zákazníkem. Cenotvorba se ve skupině pak určuje na základě definovaných marží, má tedy opačný průběh, než v jiných typech společností.

Prodejní doklady mezi jednotlivými společnosti v řetězci jsou vzájemně provázány a jejich generování je automatizované podle stavu objednávky. Například prodejní objednávka v obchodní společnosti znamená nákupní objednávku vůči odbytovému družstvu. V odbytovém družstvě analogicky prodejní objednávka vůči obchodní společnosti a nákup vůči produkční společnosti.

Nákup 
Nastavení procesů v Dynamics 365 Business Central plně řeší pokrytí dvou hlavních větví nákupu. První je interní nákup od společností, který je automatizován v rámci realizace prodejního cyklu. Druhým typem je nákup materiálu pro produkci, který je prováděný uživateli na základě zkušeností a odhadů. Druhý typ nákupu je standardizovaným procesem, kdy se materiál přijímá na sklad a následně spotřebovává v produkci.

Sklad a výroba
Skladové hospodářství bylo zefektivněné pomocí mobilní aplikace a čteček, které zrychlují práci a jsou podkladem pro online evidence odvodu práce na jednotlivých fázích výroby.

Řešení Dynamics 365 Business Central procesně pokrývá několik druhů produkce, které ve skupině společností probíhají. Také v rámci produkce je sledována výkonnost jednolitých zaměstnanců, a to pro potřeby jak úkolové mzdy, tak i sestav pro reporting. Dále je sledována výnosnost z jednotlivých produkčních zdrojů, tedy polí.

Finance a účetnictví
Tato oblast procesů celé skupiny je řešena standardními funkcionalitami obsaženými v české lokalizaci Dynamics 365 Business Central. Tyto obsahují kromě jiného evidenci bankovních výpisů a příkazů, pokladních dokladů, zápočtů apod. Dále také modul nákladového účetnictví pro alokování nepřímých nákladů spojených s nákladovými centry, tedy středisky. V rámci procesu prodeje, při kterém dochází k výměně dokladů na úrovni objednávky, dodávky, faktury, byly účetní procesy pokryty funkcionalitou vnitropodnikového účtování.

Výměna dat mezi společnostmi ve skupině
Vzhledem k požadavku na automatizaci činnosti mezi společnostmi v řetězci byla nutná i automatizace a centralizace některých údajů. Centralizace je členěná na centralizace číselníků a následnou výměnu jednotlivých obchodních údajů.

Pro tok informací mezi společnostmi je využita komplexní elektronická výměna dat – EDI komunikace.

Použité technologie

  • Dynamics 365 Business Central
  • Microsoft SQL Server
  • AC ProBI
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.