Informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central pro Moravia Consulting

Nová verze přinese díky standardizaci procesů přehlednost a v budoucnu i snadnější implementaci moderních IT technologií.

Realizace 2021

aricoma avatar
https://www.buzzsprout.com/1710535/9195783-reference-informacni-system-microsoft-dynamics-365-business-central-pro-moravia-consulting
Audiostory
00:00 00:00

Profil zákazníka

MORAVIA Consulting je mezinárodní distributor kalkulátorů působící na trhu od roku 1993. Svým partnerům vychází vstříc komplexními službami a podporou. Zajišťuje distribuci, lokalizaci, servis, podporu prodeje a mnoho dalších činností. Spravovaný sortiment představují kalkulátory, náhradní díly a senzory značek Cubetto, FIAMO, HP, Rebell, Sharp.

Po ukončení podpory původního systému Navision 2015, se nabízelo jako optimální řešení opět zavést ERP od Microsoft. Podle analýz požadavkům nejlépe vyhovoval systém Microsoft Dynamics 365 Business Central. I přes komplikace, kterými byl hlavně krátký čas na implementaci a napojení na další systémy, se úspěšně podařilo systém nasadit a vyladit pro plné využívání včetně všech integrací. Se zástupci AUTOCONT, kteří měli implementaci a komunikaci projektu na starosti, jsme byli maximálně spokojeni. Přistupovali k projektu profesionálně a zodpovědně. 

Ivona Hüblová

Managing Director Moravia Consulting

Výchozí situace, cíle projektu

Společnost Moravia Consulting fungovala v rámci systému Microsoft Dynamics NAV 2015, jehož podpora byla již ukončena a vznikla potřeba přechodu na aktuální verzi systému. Zároveň v průběhu let využívání systému vznikaly zákaznické úpravy realizovány interními zdroji, které často nebyly využívány ani zdokumentovány.

Systém je využíván dvěma samostatnými firmami ve skupině z České republiky a Nizozemí.

Cílem celého projektu byl upgrade a reimplementace stávajícího systému Microsoft Dynamics NAV 2015 na Microsoft Dynamics 365 Business Central. Hlavní částí činnosti bylo implementovat v co největším rozsahu standardní řešení, a tedy vyloučit nepoužívané a nedokumentované úpravy stávajícího řešení. Nová verze systému měla přinést možnost snadnější implementace moderních IT technologií do systému. Cílem bylo také provést přípravu na implementaci nových funkcionalit, jako například integraci s novými obchodními partnery nebo zavedení moderního řízení skladových zásob.

Přínosy

  • Odstranění nevyužívaných úprav stávajícího systému
  • Revize obchodních procesů
  • Integrace s dalšími obchodními partnery
  • Nastavení systému na aktuální potřeby společnosti
  • Vytvoření báze pro další rozvoj společnosti
  • Příprava na implementaci řízeného skladu

Popis řešení

Evidence zboží
Evidence zboží je zajištěna standardním modulem systému a je využívaná pro veškeré skladové položky. Karty zboží jsou zakládány ručně na základě rozhodnutí o zařazení do prodeje. Specifikem je přenos karet zboží do dalších společností pro usnadnění evidence napříč společnostmi ve skupině. Na všech kartách bylo nutno zachovat zobrazení stavu na jednotlivých skladech.

Prodej
Prodejní procesy jsou zajištěny standardem systému Business Central. Pokryty jsou agendy od evidence zákazníků, zpracování nabídek a objednávek, prodejní cenotvorbu až po fakturaci, reklamace a vnitropodniková výměna dokumentů. Propojení s Microsoft Outlook umožňuje zefektivnit práci obchodníků při komunikaci se zákazníkem, kdy je vidět kompletní přehled o zákazníkovi včetně salda a otevřených dokladů. 

Nákup
Nákup z výroby s delší čekací lhůtou, ale i standardní nákup od mezinárodních dodavatelů je centralizován a zajišťován pro celu skupinu mateřskou firmou Moravia Consulting. Procesně je pokryt opět standardním modulem Nákup včetně dodavatelů, evidence zboží a nákupní cenotvorby.

Sklad
Specifikem skladové evidence je rozdělení dle firmy ale i fyzického umístnění. Struktura je proto členěna na hlavní a externí sklady, servisní sklad, sklad reklamací a marketingu. A i pro skladové procesy byla využit standard systému Business Central v režimu jednoduchých skladů s výjimkou hlavního skladu, který je centralizován pro celou skupinu a nakupuje se na něj. Systém také zajišťuje extrémně důležitou komunikaci se skladovými partnery.

Integrace s externími systémy
Pro zajištění plynulého fungování společnosti bylo nutností zachovat stávající integrace se systémy třetích stran jako EDI komunikace pro prodej, napojení na externí sklady, webshop, RMA systém pro příjem objednávek od zákazníků na pravidelné báze. Původní komunikace s dopravci byla nahrazena řešením AC Parcels pro propojení se službou Balíkobot.cz. Díky tomuto propojení je komunikace se všemi přepravci jednotná a efektivní. Samotné generování a tisk přepravních štítků je efektivní a došlo k zvýšení efektivity při expedování zboží.

Finance a controlling
Finanční řízení společnosti zajišťuje systém Business Central v standardní verzi od účetní rozvahy, evidenci majetku, evidenci bank, pokladen ale i DPH, přes přijaté a vydané faktury včetně upomínek a penále, účtování v zásobách, mzdových podkladů až po finanční výkazy a reporting.

Použité technologie

  • Dynamics 365 Business Central
  • AC Parcels
  • Jet Reports
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.