Stali jsme se členy konsorcia projektu pro digitalizaci EDIH NORTHEAST BOHEMIA

Praha, 7. července 2023 - EDIH NEB podporuje malé a střední firmy i veřejnou správu v zavádění digitálních technologií a zvyšuje tak firmám a veřejné správě efektivitu i budoucí konkurenceschopnost. Projekt cílí na vybudování evropského digitálního inovačního hubu v Libereckém a Královéhradeckém kraji.

Leader projektu Agentura regionálního rozvoje spolupracuje v rámci konsorcia s Aricomou, Technickou univerzitou v Liberci, Výzkumným ústavem textilních strojů, Centrem investic, rozvoje a inovací, Univerzitou Hradec Králové a Národní klastrovou asociací. 
 

Jaké služby projekt v oblasti digitalizace nabízí?
 

TEST BEFORE INVEST
Kompletní servis ve všech fázích digitalizace od nápadu až po výsledky. Identifikace možnosti, návrh řešení, testování. 
  • Pro firmy a organizace veřejné správy, které chtějí řešit aktuální výzvy pomocí zavádění digitálních technologií. Bez ohledu na jejich pokročilost v oblasti digitalizace. 

DIGITÁLNÍ AKADEMIE 
Vzdělávací akce tematicky zaměřené na digitální dovednosti od těch základních až po ty pokročilé. 
  • Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště. 

ROZVOJ INOVACÍ
Propojení firem a organizací veřejné správy, které potřebují nová technologická řešení na straně jedné, se společnostmi, které mají na straně druhé moderní řešení připravená pro aplikaci v praxi. 
  • Pro všechny subjekty inovačního ekosystému, startupy, firmy, organizace veřejné správy, akademická a komerční výzkumná pracoviště. 

DOTAČNÍ MANAGEMENT
Pomoc s vyhledáváním a zpracováním dotačních výzev na digitalizaci firem a organizací z regionálních, národních a evropských zdrojů. 
  • Pro firmy a organizace veřejné správy, které jsou rozhodnuty digitalizovat, mají nápady nebo konkrétní plány a nyní hledají možnosti, jak pokrýt část nákladů z veřejných zdrojů. 

Využijte služeb digitální ambulance a sjednejte si bezplatnou schůzku dle vašich časových možností s odborníky na vámi zvolené téma. Další informace k projektu a nabízeným službám naleznete zde​, sledujte novinky k projektu na LinkedIn​.
Sdílejte

Kontakt pro média

Michal Malysa
Head of Brand and Communications