Modernizace řízení skladu v ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Řešení AC WMS na platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central, které pomáhá optimalizovat procesy ve skladu a snižuje chybovost skladových operací, je nyní nezbytnou součástí společnosti ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.

Realizace 2021

aricoma avatar

Profil zákazníka

Činností společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. je poskytování mezinárodní kamionové dopravy. Mimo to společnost poskytuje logistické a skladové služby svým zákazníkům. V současné době zaměstnává více než 300 zaměstnanců v různých koutech republiky i na zahraničním závodě v bulharské Sofii.

S implementací skladového řešení AC WMS postaveného na Microsoft Dynamics 365 Business Central, jsme dosáhli významného pokroku na cestě k dosažení bezpapírového a plně digitalizovaného skladu. Díky tomu jsme zefektivnili klíčové procesy spojené se zaskladněním, vyskladněním a další administrativou. Podařilo se zrychlit a zpřesnit naši komunikaci s klíčovým zákazníkem.

Vlastislav Čech

Obchodní ředitel

Výchozí situace, cíle projektu

V ČSAD Uherské Hradiště a.s. pro skladovou evidenci v minulosti používali starší a již nepodporovanou verzi Microsoft Dynamics v kombinaci s WMS systémem od jiného partnera, který ne zcela vyhovoval novým potřebám společnosti. Jelikož procesy řízeného skladu bylo třeba inovovat, rozhodli se pro výběr partnera, kterého již znali z implementace dopravního řešení na platformě Microsoft Dynamics a který jim poskytl novější a modernější řešení vhodné přesně pro jejich sklad. Do ČSAD jsme tak dodali nejnovější verzi Microsoft Dynamics 365 Business Central a naše řešení pro řízení skladů AC Warehouse Management System (WMS).

Implementace nového řešení pomohla společnosti nastavit nový skladový systém WMS lépe než předchozí systém. Cílem bylo dosažení digitálního skladu a urychlení komunikace např. pomocí propojení všech systémů prostřednictvím EDI. Bylo umožněno ve skladu používat skenery, což výrazně urychlilo práci skladníků a snížilo chybovost jejich práce. Dalším úspěchem bylo dosažení bezpapírového skladu a celková digitalizace všech procesů spojených se zaskladněním, vyskladněním a další administrativou.

Přínosy

 • Digitalizace a bezpapírová forma skladu
 • Efektivní provádění standardních činností řízeného skladu
 • Rychlejší práce obsluhy skladu používáním mobilní aplikace s podporou QR a čárových kódů
 • Zpřesnění výsledků a obrazu řízeného skladu v informačním systému
 • Odstranění papírové komunikace spojené s procesy skladování ​
 • EDI komunikace – podpora elektronické výměny dat s dodavateli a zákazníky
 • Možnost rozšíření standardizovaného řešení dle individuálních požadavků zákazníka plynoucí z jeho oborového zaměření a velikosti
 • Zvýšení využitelnosti skladové kapacity a zajištění zpětné sledovanosti
 • Možnost monitorování stavu inventury v průběhu procesu

Popis řešení

Mobilní aplikace
Celý systém funguje v mobilní aplikaci, která je přehledná, intuitivní a jednoduchá na ovládání. V aplikaci je zahrnuta čtečka QR a čárových kódů, takže ji lze využívat jako skener. Díky tomu se nyní skladníci ve skladu lépe orientují a pomocí čtečky si ověřují, že manipulují se správnou skladovou položkou, a tím se snižuje chybovost.

Příjem a zaskladnění zboží
V mobilní aplikaci skladník jednoduše přijme zboží pomocí skeneru. Každá skladová položka má unikátní kód, který odpovídá jejímu číslu v systému. Z informací, které se pod kódem skrývají, lze zjistit šarži, sériové číslo nebo expiraci.

Při příjmu je zboží vloženo do logistické jednotky, která je uložena na konkrétní přihrádce. Zaskladnění neboli uložení zboží do přihrádky se provede načtením čárového kódu logistické jednotky. Po jeho načtení se najde příslušný doklad a zaskladnění se zapíše.

Expedice a vyskladnění
Systém podporuje různé metody vyskladnění zboží, např. FIFO. Vyskladnit lze část nebo celou jednotku. Systém pracuje s různými informacemi o zásobách, např. šarže nebo výrobní číslo.
Inventury a tiskové výstupy

Systém umožňuje provedení inventury. Při inventuře pracovník načte přihrádku, logistickou jednotku, zboží a zadá množství. Inventarizaci jedné přihrádky mohou nezávisle na sobě provádět dva pracovníci.

Před vlastním porovnáním načtených položek se stavem v systému je tak možné nejdříve porovnat výsledky skupin, které prováděly inventuru jedné přihrádky. V AC WMS stejně jednoduše vytvoříte tiskové výstupy a reporty.

Provoz v cloudu
Aktuální verze systému je dostupná i v cloudu a provoz je tak možný bez složitých aktualizací. Data jsou uchována v moderních datacentrech a jsou v maximálním bezpečí. Zákazníkům odpadá starost s údržbou a provozem infrastruktury.

Použité technologie

 • Microsoft Dynamics 365 Business Central
 • AC WMS
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.