HAVEL & PARTNERS řídí marketing i obchod pomocí ACtive CRM a Power Apps

Podívejte se, co přineslo HAVEL & PARTNERS, největší, nezávislé, právnické firmě ve střední Evropě moderní a mobilní řešení pro podporu nadstandardních pracovních i obchodních vztahů s klienty, postavené na platformě Power Apps.

Realizace 2021

aricoma avatar
https://www.buzzsprout.com/1710535/9697117-inspirace-havel-partners-ridi-marketing-i-obchod-pomoci-active-crm-a-power-apps
Audiostory
00:00 00:00

Profil zákazníka

HAVEL & PARTNERS s kancelářemi v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Ostravě a Bratislavě je s týmem 250 právníků a daňových poradců, 150 advokátů a celkem 500 spolupracovníků, včetně zaměstnanců spolupracující inkasní agentury Cash Collectors, největší nezávislou právnickou firmou ve střední Evropě.

Hlavním cílem první etapy projektu bylo nahradit starý nevyhovující systém a upgradovat podporu procesů v oblasti správy kontaktů, organizace marketingových akcí – kampaní, společenských a sportovních akcí a obchodu, zejména opportunity managementu. Dodavatel i náš interní tým pracovali na projektu velmi intenzivně, takže se podařilo spustit systém v určeném termínu. Projekt nadále pokračuje druhou etapou, která zahrnuje některé pokročilé funkce a integrace s ostatními informačními systémy. Výzvou zůstává zapojení širšího okruhu uživatelů pro každodenní používání. Dosavadní průběh projektu hodnotíme jako úspěšný.

Ing. Martin Jeřábek

Výkonný ředitel

Výchozí situace, cíle projektu

S vizí, být vedoucí česko-slovenskou právnickou firmou trvale poskytující služby, odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům právnické profese, se společnost Havel & Partners rozhodla nahradit původní systém Microsoft Dynamics CRM 2011 za nové, moderní a mobilní řešení pro podporu nadstandardních pracovních i obchodních vztahů s klienty.

Mezi hlavní cíle projektu patřilo zdokonalení organizace marketingových kampaní a eventů s pokročilou nominací a segmentací zákazníků. Nedílnou součástí projektu bylo ošetření přístupů k jednotlivým údajům, na základě stanovených pravidel. Podpora contact a opportunity managementu i propojení s externí službou pro rozesílku mailingu byly klíčovými procesy, které měl implementační projekt řešit.

Požadavky a cíle zákazníka úspěšně plnil navrhnutý a implementovaný systém ACtive CRM – AUTOCONT CRM řešení, vyvinuté na platformě Power Apps především pro oblast activity, contact a opportunity managementu.

Přínosy

 • Systémová podpora event managmentu pro přehlednou nominaci kontaktů
 • Inovace contact a opportunity managementu
 • Segmentace kontaktů na základě kritérií a kategorizací
 • Napojení na externí email kampaně
 • Mobilní aplikace
 • Podpora GDPR procesů a ošetření přístupu k datům o klientech dle oprávnění
 • Intenzivní čtyřměsíční implementace s dodržením ambiciózního termínu go-live

Popis řešení

Podpora event managementu
Jednou z nejpřínosnějších etap projektu byla realizace aplikace pro podporu Event marketingu, která nahradila původní neefektivní evidenci. Nové řešení plně podporuje složitý proces nominace kontaktů pro jednotlivé kampaně, jako je obdarování klientů na Vánoce nebo realizace sportovních a společenských akcí. Nominace pro každou kampaň podléhá automatizovanému vyhodnocení, ale i ručnímu schvalovacímu procesu. To přispívá k vysokému standardu přípravy eventů a budování vztahů s klienty.

Nové řešení plně podporuje nominační proces kontaktů, od hromadného přidání na základě kategorizace kontaktu, například podle aktivit v minulosti nebo definovaných parametrů, až po ruční přidávání jednotlivých klientů.

Online kontrola účastníků na eventech
Díky mobilní aplikaci je nově kontrola a registrace účastníků na eventech snadná, na několik málo kliků s okamžitým přehledem o účasti. Pomocí tabletu nyní hostesky rychle označují hosty, kteří na event dorazili, a to včetně jejich doprovodů nebo snadného zadání hostů bez předchozí registrace. Toto řešení napomáhá snadnému vyhodnocení všech pořádaných eventů a usnadňuje rychlé zasílání průzkumů a anket v průběhu nebo po ukončení eventu.

Contact management
Evidenci a složitou kategorizaci kontaktů napříč databází zákazníků právních služeb, partnerů, ale i konkurentů podporuje aplikace ACtive CRM. Toto řešení bylo doplněno o pole, které je nutné sledovat u jednolitých typů kontaktů. Nedílnou součástí je hlídání statusů, různých typů hierarchie a vazeb. Samozřejmě ochrana citlivých osobních údajů klientů je zajištěna na nejvyšší úrovni, včetně ošetření přístupu k datům na základě oprávnění.

Veškeré informace jsou využívány především pro kombinované a sofistikované segmentace kontaktů v rámci event managementu a pro řízení vztahů s kontakty.

Systémová podpora segmentace
Úspěšné kampani a eventu předchází vždy důsledná segmentace kontaktů. Systém podporuje specifikace skupin na základě definovaných podmínek. Díky tomu je tvorba dynamických segmentů na základě kategorizací, ale i těch statických podpořena online aplikací s možností vyřazování a omezování skupiny kontaktů.

Externí mailing bez problémů
I proces tvorby a rozesílky mailingových kampaní je s novým řešením efektivnější. Díky propojení systému s externí aplikací pro rozesílku, odpadá nutnost exportů a importů dat. Vše dostupné na jednom místě, od kontaktů až po hodnocení jednotlivých mailingů, jako je přijetí mailu, jeho otevření a prokliknutí na odkazy. Tyto informacie je možné zpětně zohlednit u kontaktů, při specifikaci cílových skupin pro další akce.

Použité technologie

 • ACtive CRM
 • Microsoft Power Apps
 • Microsoft Azure
 • Microsoft Outlook
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.