Outsourcing IT služeb pro AGC Glass Europe

Společnost AGC získala komplexní řešení projektových požadavků, kdy se podařilo sjednotit principy provozní podpory a mít transparentní náklady na správu IT, antivirového systému a prostředí Office 365.

Realizace 2019

aricoma avatar

Profil zákazníka

AGC Glass Europe vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví, automobilový průmysl a další odvětví (doprava, solární sektor a high-tech). AUTOCONT vzdáleně spravuje vice než 400 serverů této společnosti rozmístěných po celé Evropě, Severní Africe i v Brazílii.

Během prvních tří let spolupráce bylo dosaženo hlavních cílů projektu - bezproblémového přechodu k jinému poskytovateli, zachování úrovně kvality služby, zvýšení flexibility a zejména dosažení provozních úspor a ve spolupráci jsme pokračovali další 4 roky. Během této doby byla podpora rozšířena o služby denní správy prostředí Office 365 a systému antivirové ochrany, kde bylo dosaženo obdobných cílů. V roce 2019 jsme se rozhodli smlouvu s firmou AUTOCONT znovu prodloužit o další 3 roky.

Jan Mička

IT Systems Operations manager

Výchozí situace, cíle projektu

V roce 2011 vypsala společnost AGC Glass Europe výběrové řízení pro outsourcing správy svých 350 serverů rozmístěných po celé Evropě, protože se stávající kontrakt pro správu serverů chýlil ke konci.

Cílem AGC Glass Europe bylo sjednotit správu IT infrastruktury v rámci celé Evropy, zvýšit její flexibilitu a v neposlední řadě pak snížit stávající náklady na poskytování těchto IT služeb při zachování požadované kvality služeb. Spolu s velkými, globálně působícími IT společnostmi byl v tomto výběrovém řízení osloven belgickou centrálou AGC Glass Europe také AUTOCONT.

AUTOCONT přesvědčil AGC Glass Europe díky své odbornosti, dlouholetým zkušenostem s obdobnými službami, provozní kapacitě i inovačním schopnostem, že je schopen nabídnout vzdálenou správu a podporu serverové infrastruktury v celoevropském měřítku, včetně zajištění koordinace a poskytnutí součinnosti lokálním partnerům AGC při realizaci on-site zásahů, za nejlepších podmínek.

AUTOCONT v průběhu celkově sedmi let spolupráce naplnil očekávání AGC Glass Europe a doručil dojednané IT služby k plné spokojenosti AGC Europe v rámci celé Evropy Severní Afriky a Brazílie, včetně rozšiřujících služeb migrace a následné správy prostředí Office 365 a antivirového systému pro servery i uživatele, které AUTOCONT zajišťuje od roku 2018. Proto se společnost AGC Glass Europe v roce 2019 rozhodla prodloužit kontrakt se společností AUTOCONT o další 3 roky.

Přínosy

  • Předání rutinních činností specializovanému dodavateli a uvolnění vlastních kapacit pro koncepční a rozvojovou činnost
  • Transparentní a předpověditelné náklady na správu - serverové infrastruktury - antivirového systému - prostředí Office 365 na bázi fixních měsíčních plateb podle počtu spravovaných oblastí
  • Sjednocení principů provozní podpory, která byla dosud poskytována na národní bázi (jeden poskytovatel pro celou Evropu, Severní Afriku a Brazílii)
  • Standardizace a měřitelnost kvality procesů správy serverové infrastruktury a dlaších služeb
  • Komplexní řešení projektových požadavků díky širokému portfoliu společnosti AUTOCONT

Popis řešení

Zadáním bylo převzít péči o 350 serverů AGC Glass Europe a v nepřetržitém režimu 24x7 poskytovat zákazníkovi vzdálenou podporu a správu. Práce na projektu se rozběhly na podzim roku 2011 a outsourcing správy serverů začal AUTOCONT poskytovat od března 2012.

V rámci tohoto projektu jsme nasadili řešení pro monitorování infrastruktury, zkonsolidovali stávající monitorovací systémy do jednotného systému, zpřehlednili systém a správu zálohování a zavedli preventivní údržbu infrastruktury.

V roce 2015 bylo sjednáno prodloužení doby trvání spolupráce o 3 roky a v roce 2018 došlo k dohodě na rozšíření portfolia služeb o podporu prostředí Office 365 a antivirového systému pro infrastrukturu a uživatele. AUTOCONT potvrdil své kvality i v těchto oblastech.

Po celkově 7 letech provozu AGC Glass Europe hodnotí službu velmi pozitivně. Celkový počet serverů, umístěných ve 12 zemích (Evropa, Severní Afrika, Brazilie) a vzdáleně spravovaných AUTOCONTem z České republiky, se v průběhu spolupráce vyšplhal na více než 400. AUTOCONT se podílí take na koordinaci a součinnosti s lokálními partnery zajišťujících on-site podporu infrastruktury.

AUTOCONT prokázal Úroveň poskytovaných služeb je vyhodnocována na pravidelných schůzkách se zákazníkem. Díky kvalitě služeb AUTOCONTu předpokládáme navýšení počtu spravovaných serverů a realizaci několika projektů pro další zlepšení provozu v rámci skupiny AGC.

Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.