Zabezpečení a vzdálená správa tisíců mobilních zařízení komisařů při Sčítání lidu 2021

AUTOCONT zrealizoval jako součást projektu Sčítání lidu 2021 i část centrálního řízení koncových zařízení sčítacích komisařů formou služby. Pro správu a bezpečnost 10 000 zařízení byla využita technologie IBM MaaS360.

Realizace 2020 - 2021

aricoma avatar

Profil zákazníka

Česká pošta je státní podnik provozující poštovní služby na území České republiky. Pro Sčítání lidu byli zaměstnanci České pošty speciálně proškoleni. Úkolem přibližně 10 tisíc sčítacích komisařů byl zejména roznos listinných sčítacích formulářů podle informací v mobilním telefonu připraveném přimo pro komisaře, v předem oznámeném termínu obyvatelům, kteří se nesečetli online.

Každý mobil sčítacího komisaře byl napojen na Mobile Device Management s technologií IBM MaaS360. V rámci tohoto řešení byla zajištěna naprostá kontrola nad stavem zařízení a úrovní jeho zabezpečení. Průběžné aktualizace obsahu zařízení mohly probíhat bez jakéhokoliv narušení práce sčítacích komisařů.

Ing. Martin Šimral

podpora rozvoje a provozu UICTG, Česká pošta

Výchozí situace, cíle projektu

Již na samotném začátku, kdy bylo rozhodnuto, že sčítací komisaři budou vybaveni chytrým mobilem, bylo jasné, že 10.000 těchto zařízení bude potřeba centrálně řídit. Požadavek zadavatele specifikoval kromě plnění technických náležitostí i dodávku ve formě služby. V rámci výběru připadalo v úvahu několik renomovaných technologií, kdy na základě testů bylo vybráno cloudové řešení společnosti IBM MaaS360.

Přínosy

  • Kontrola nad zabezpečením a provozním stavem zařízení po celou dobu.
  • Jednotná konfigurace všech zařízení.
  • Hromadné provádění operací z jednoho místa.
  • Realizace formou služby a tím nulové nároky na infrastrukturu.

Popis řešení

V rámci procesu návrhu bylo potřeba vyřešit dvě zásadní témata, a to bezpečnost a proces přípravy 10.000 zařízení, které musí být v okamžik spuštění, již kompletně zkonfigurovány a připraveny k okamžité práci.

Z pohledu bezpečnosti byla mobilní zařízení přepnuta do tzv. kioskového režimu, který znemožní uživatelům přístup do nativního uživatelského prostředí smartphonu. Tím odpadla většina komplikací spojených s nasazování restrikcí pomocí politik. Ještě zajímavější výzvou byl proces hromadné výroby 10.000 zařízení. V rámci tohoto úkolu bylo vyvinuto servisní rozhraní v jazyce Python, které využívalo čtečku čárového kódu IMEI. Zajímavost bezesporu je, že pracovníci na výrobní lince se vlastně s prostředím MaaS nikdy přímo nesetkali. Detailní postup, podle kterého pracovníci postupovali, obsahoval 45 elementárních úkonů a končil automatizovanou výstupní kontrolou. 

V rámci produkčního provozu pak řešení MaaS obsluhovali vyškolení pracovníci outsourcingové divize ITSM ve společnosti AUTOCONT. Ti tak dokázali, vzdáleně řešit naprostou většinu situací, které se v průběhu práce komisařů objevily. Poté, co smartphony odvedly svou práci, byla zahájena ukončovací procedura, kdy na konci celé akce projektu došlo k řizenému hromadnému resetu do továrního nastavení.

Použité technologie

  • IBM MaaS360
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.