Ochrana koncových zařízení (EDR, EPP)

Pro zajištění ochrany koncového bodu již nestačí pouze klasická řešení „EndPoint Protection“ (EPP), která se soustředí primárně na vlastní škodlivý kód. Je nutné sledovat také celkové projevy jeho chování. Proto je zde tzv. EDR.

Popis řešení

EDR (Endpoint Detection and Response) posiluje schopnost identifikovat, monitorovat a reagovat na podezřelé aktivity na koncových zařízeních, jako jsou pracovní stanice, servery a mobilní zařízení. Tento druh bezpečnostního řešení umožňuje sledovat chování aplikací, procesů a uživatelů v reálném čase a upozornit na potenciální anomálie či nebezpečné akce. Díky tomu může tým zodpovědný za bezpečnost rychle identifikovat nové, neznámé hrozby a podniknout nezbytné kroky k jejich zastavení. 

Produkty EDR často spolupracují s dalšími bezpečnostními technologiemi, jako jsou SIEM (Security Information and Event Management) a  XDR (Extended Detection and Response) systémy, které rovněž naleznete v našem portfoliu. 

Nabízené služby

Služby, které jsme schopni nad rámec implementace EDR poskytovat jsou následující: 

 • Školení a vzdělávání: Poskytování školení a vzdělávání pro týmy IT a bezpečnosti organizace, aby se efektivně naučily používat a spravovat EDR produkt. To zahrnuje školení o detekci hrozeb, analýze útoků a reakcí na incidenty. 
 • Monitorování a analýza: Specializované služby sledování a analýzy koncových bodů 24/7. Týmy analytiků sledují aktivitu koncových bodů, vyhledávají neobvyklé vzory chování a provádějí hloubkovou analýzu podezřelých aktivit. 
 • Forenzní analýza: Pokročilá analýza útoků po jejich detekci. Týmy provádějí hloubkovou forenzní analýzu, aby zjistily, jakým způsobem útok probíhal, jaké byly jeho důsledky a jak ho příště předcházet. 
 • Správa politik a pravidel: Pravidelná aktualizace a správa politik a pravidel pro detekci a reakci na hrozby. To zahrnuje optimalizaci nastavení EDR produktu podle aktuálního hrozebného prostředí organizace. 
 • Integrace a konzultace: Služby specializované na integraci EDR produktu s dalšími bezpečnostními nástroji a infrastrukturou organizace. Konzultace pomáhají organizacím efektivně propojit EDR s dalšími součástmi bezpečnostního ekosystému. 

Výše uvedené služby přispívají k tomu, aby organizace mohla co nejlépe využít EDR produkt a zajistit tak efektivní ochranu svých koncových bodů před kybernetickými hrozbami. 

Přínosy

 • Detekce exploitů, běžného i fileless malwaru, zero-day malwaru
 • Analýza běžících procesů
 • Detekce útoku, který využívá legitimní nástroje (například Powershell nebo WMI)
 • Detekce útoků využívajících MITRE ATT&CK technik
 • Kontrola vykonávaných příkazů přes CMD a Powershell
 • Odhalení a blokace pokusu útočníka o průnik na koncovou stanici
 • Tvorba vlastních YARA rules
 • Nástroj pro vyhledávání IoCs
 • Možnost ukončení procesu nebo zablokování síťové komunikace
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.