Víme, jak ochránit všechny části vašeho firemního IT. S Fortinet MESH Firewall

K implementaci řešení kybernetické bezpečnosti přistupujeme vždy komplexně. S využitím konceptu Fortinet SecurityFabric a technologie MESH Firewall nabízíme jednotnou bezpečnostní platformu pro koordinovanou ochranu.

Zveřejněno dne: 30. 08. 2023

aricoma avatar
https://www.buzzsprout.com/1710535/13749282-inspirace-vime-jak-ochranit-vsechny-casti-vaseho-firemniho-it-s-fortinet-mesh-firewall
Audiostory
00:00 00:00

Nová výzva v oblasti kybernetické bezpečnosti

Jak narůstá mobilita uživatelů s jejich požadavky na práci odkudkoliv, je velmi náročné vhodně nastavit přístupové politiky a ty dále udržovat aktuální pro všechny myslitelné body a způsoby přístupu. Ochrana různě rozložených zdrojů a dat spolu s rozličnými možnostmi vstupu je tím náročnější, čím rozsáhlejší uvažujeme infrastrukturu. Množství různých bezpečnostních systémů, často s oddělenou správou, nikdy nepovede k dobrému výsledku. Se zvyšující se složitostí se úměrně navyšují i nároky správy. Riziko lidské chyby, možnosti vzájemného nesouladu jednotlivých konfigurací komunikačních politik, to vše může záhy vyústit v nežádoucí bezpečnostní incident, třeba že vstupní investice do ochranných systémů byla nemalá.

Bezpečnost musí být budována systémově a roztříštěnost dnešního IT často svádí ke zkratkovitým způsobům realizace jejího zabezpečení. Stavíme a samostatně bráníme jednotlivá „hnízda“, namísto toho, abychom bránili IT organizace jako celek, nehledě na to, kde jsou jeho jednotlivé zdroje, data a aplikace. Taková obrana vyžaduje plošný přístup, nikoli centralizovaný a už vůbec ne separovaný. Naopak integrovaný přístup k bezpečnosti je cestou k úspěchu.

Řešením je Fortinet Hybrid MESH Firewall

Naši specialisté našli vytouženou odpověď na tuto výzvu. Řešení přináší ucelení obranné strategie připravené pro moderní heterogenní svět. Fortinet Hybrid MESH firewall je koncepce, která vychází ze základů Fortinet SecurityFabric. Je postavená na myšlence sjednocené správy s jednotným managementem. Vždyť Fortinet SecurityFabric není nic jiného než platforma pro vzájemnou komunikaci určité topologie bezpečnostních prvků, jež se vzájemně organizují v detekci i potlačení hrozby. Nad celým SecurityFabric stojí a dohlíží jeden nástroj pro management a pro analytiku. Takto vzniká velmi dobře integrovaná a robustní platforma, která je připravena pro další růst.

Ochrana všech míst, které to v dnešní době potřebují

Směrem dovnitř organizace zaujímá řešení přední místo ochrany vertikální komunikace v podobě interního segmentačního firewallu, který může dojít až na hranu vnitřní sítě a ve spolupráci s dalšími prvky výrobce zajistit stejnou míru ochrany až na posledním portu přepínače.

V horizontálním směru může růst doslova až do nebe. Mnoho dat, výkonových prostředků, aplikací se v posledních letech stěhuje do cloudu a my na něj musíme pohlížet jako na další místo, které vyžaduje stejnou míru aktivní obrany.

Sjednocení pravidel bezpečnostní politiky

Cloud, ať už veřejný nebo privátní z tohoto pohledu není nic jiného, než další datové centrum. Fortinet MESH firewall umožňuje rozprostřít pomyslnou bezpečnostní vrstvu přes všechny lokality včetně cloudu a tu sjednoceně udržovat a rozvíjet. Určená pravidla pak fungují všude stejně, neb jsou definovaná a dohlížena z jednoho místa. Přístup k datům je chráněn vždy stejně, nehledě na to, odkud uživatel přistupuje. Vždy musí platit okřídlená věta - bezpečnost na prvním místě!

Pro kybernetickou bezpečnost to znamená, že je zapotřebí zabezpečit každý vstup a každé místo výměny dat. To znamená provádět v těchto bodech důkladnou inspekci provozu – umístit FortiGate firewall na všechna taková místa a sjednoceně napříč těmito místy řídit politiku včetně zpětné kontroly jejího uplatnění a to je přesně to, co MESH firewall umožňuje. Namísto toho, abychom každý vložený firewall řídili jednotlivě, řídíme jeden velký, rozložený MESH firewall. Ten poskytne konzistentní ochranu v reálném čase nad celou sítí organizace. Napříč organizací bude spojitě chránit aktiva proti sofistikovaným hrozbám, tak jak jsme u firewallu zvyklí.

Silná koordinovaná ochrana všech oblastí podnikového IT

Fortinet MESH firewall je zkrátka jednotná bezpečnostní platforma, která poskytuje koordinovanou ochranu mnoha oblastem podnikového IT, včetně lokalit jako jsou pobočky, kampusy a datová centra, veřejné a privátní cloudy, zabezpečí i nutný přístup pro vzdáleného uživatele. Za tímto účelem se MESH firewall dodává v různých formách zahrnující fyzická zařízení, virtuální stroje, cloudové nativní firewally a firewall-jako službu (FWaaS). Technologie Fortinet MESH Firewall pokrývá i oblast průmyslových sítí a svět IoT, přičemž tyto části bývají často zranitelné a s velkým dopadem na produkci.

Jednoduše řečeno nám Fortinet MESH Firewall přináší ucelenou škálu bezpečnostních řešení s jednotnou správou a dohledem napříč podnikovou sítí.

Kontakt na našeho specialistu a poptávka

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte specifické dotazy či zájem o upřesnění k vaší konkrétní situaci, kontaktujte našeho specialistu Josefa Tichého na emailu josef.tichy@autocont.cz.

S obchodní poptávkou se obraťte na svého obchodníka. Pokud ještě nepatříte k našim zákazníkům, vyhledejte kontaktní údaje našeho nejbližšího regionálního centra. Jsme nablízku v každém kraji a rádi vám pomůžeme s jakoukoliv IT potřebou vaší organizace.

Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.

BUĎTE U TOHO

Přihlaste se k odběru našich newsletterů, ať vám nic podstatného neuteče.

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.