Ucelený koncept služeb Jsme vaše IT

Spojení „Jsme vaše IT“ velmi dobře vyjadřuje naše cíle a ambice. Poskytovat personalizované služby spolehlivého provozu IT přizpůsobené individuálním potřebám zákazníků.

Co v rámci těchto služeb nabízíme

Jde o komplexní nabídku služeb a řešení pro správu části nebo celého IT prostředí zákazníka, včetně hardwaru, softwaru, sítí a bezpečnosti.

Za klíčové aspekty naší nabídky považujeme: spolehlivost, dostupnost, efektivní správu nákladů, bezpečnostní opatření, inovace, správu dat a podporu uživatelských potřeb. Vedení většiny organizací očekává od fungování IT většinu těchto aspektů, které pak přispívají k úspěchu podnikání, dosahování strategických cílů a zvyšování celkové výkonnosti firmy.

Často jsme ale v této oblasti užiteční i IT manažerům středních a větších firem, v kterých probíhají změny, je třeba připravit strategii rozvoje IT či bezpečnosti, nebo je v nich nouze o specialisty a jejich zastupitelnost.

Jak služby realizujeme a jakou roli plníme

Na základě analýzy umíme připravit zhodnocení stavu IT, navrhnout strukturu potřebných služeb a připravit postup pro převzetí zodpovědnosti za provoz části či celého IT. A pomocí servisní smlouvy zajistit chybějící specialisty.

Pomáháme zákazníkům rychle reagovat na změny, zajistit vysokou dostupnost a spolehlivost IT systémů, což kromě hladkého chodu firmy minimalizuje výpadky a umožňuje nepřetržitý provoz klíčových operací.

Můžeme a chceme být partnerem, poradcem, konzultantem či technickým specialistou pro oblasti, které je třeba díky situaci ve firmě řešit.
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.