AC Identita - Identity Management pro město České Budějovice

Informační systémy města jsou tvořeny velkým množstvím agendových systémů používaných napříč odděleními a odbory. Cílem nasazení systému AC Identita bylo zajistit konzistenci přístupových oprávnění a efektivitu správy identit.

Realizace 2021

aricoma avatar

Profil zákazníka

České Budějovice jsou statutární město a správní a kulturní metropole Jihočeského kraje. S 95 tisíci obyvateli jsou České Budějovice největším městem Jihočeského kraje a jeho hospodářským, správním a kulturním centrem. Jsou sídlem několika vysokých škol, důležitých veřejných institucí a úřadů. 

Z důvodu velmi složité matice oprávnění dotýkající se stovek uživatelů, ať už zaměstnanců nebo externích pracovníků a dodavatelů, bylo řízení přístupů velmi komplikované a obtížně kontrolovatelné. Zavedením IDM AC Identita došlo ke zvýšení bezpečnosti, přehlednosti a hlavně k rapidnímu zvýšení efektivity správy oprávnění.

Mgr. David Kříž

Vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií

Výchozí situace, cíle projektu

Statutární město České Budějovice je provozovatelem  informačního systému, sestávajícího z řady agendových informačních systémů. Jednotlivé agendové systémy, nebo též koncové systémy jsou využívány zčásti napříč úřadem, zčásti jsou vysoce specializované a jsou k dispozici pouze vybraným skupinám uživatelů. Ve všech případech je nezbytné pro každý jednotlivý koncový systém (software) a každého jednotlivého uživatele nastavit matici přístupových a funkčních oprávnění.

Cíle nasazení Identity Management systému AC Identita:
 • Správa vícerozměrné matice oprávnění dotýkající se stovek uživatelů (zaměstnanců, externích pracovníků či smluvních partnerů) a více informačních systémů,
 • automatizace řízení identit jak interních, tak externích,
 • zvýšení bezpečnosti, produktivity, snížení rizika zneužití dat,
 • integrace IDM se systémy úřadu.

Přínosy

 • Centrální a automatizované řízení přístupových oprávnění
 • Zvýšení bezpečnosti, produktivity, snížení rizika zneužití dat
 • Zvýšení dostupnosti dat pro audit a posílení dohledatelnosti
 • Sjednocení a vyšší transparentnost procesů
 • Kontrola nad procesy a daty, automatizace častých úloh
 • Samoobslužné žádosti a schvalovací workflow
 • Napojení na další systémy a synchronizace dat

Popis řešení

Byl implementován produkt AC Identita pro zajištění sjednocené evidence a správy uživatelských účtů a přístupových oprávnění. Řešení AC Identita v současné době řídí identity uživatelů v Active Directory a dalších systémech a aplikacích, uvedených níže.

Napojené systémy:

 • Active Directory
 • Vema Personální systém
 • GINIS, JIP a RPP
 • Certifikační autorita – PostSignum
 • VERA
 • EOS, EZOP,  IKOS
 • Sharepoint
 • GEOVAP Sociální dávky
 • SVI , YAMACO

Použité technologie

 • AC Identita - Identity and Access Management systém
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.