Bezpečnost technologických sítí (OT)

Medigate Device Security Platform (MDSP) identifikuje a profiluje zařízení připojená k síti, analyzuje rizika a automatizuje jejich reakce, aby nemocniční́ organizace byly zabezpečeny a stále fungovaly efektivně.  

Popis řešení

MDSP má bezkonkurenční přesnost v propojených profilech zdravotnických zařízení, kontextové detekci anomálií a identifikaci rizik s jedinečným přístupem k dekódování proprietárních IoT protokolů v podoblasti protokolů specifických pro zdravotní péči.  
 
Aktuální data, která jsou na základě MDSP řešení získána, slouží k identifikaci přesných rizik a vývojem efektivních politik nemocničních organizací (NO) umožňují zvýšit kybernetickou bezpečnost jednotlivých platforem či aktiv. Přináší tak nejen viditelnost do infrastruktury IoT, ale slouží i k ochraně a optimalizaci propojených lékařských operací.  
 
Medigate kombinuje znalost proprietárních protokolů, klinických pracovních postupů a rozsáhlé odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem poskytnout přesnou identifikaci připojených zařízení, prosazování zásad zaměřených na síť a provozní efektivitu. 
 

Přínosy

  • Nepřetržité prosazování ochranných a preventivních bezpečnostních politik na jednotlivých zdravotnických prostředcích
  • Snížení bezpečnostních chyb a rizik spojených s úspěšnými kybernetickými útoky 
  • Zabránění šíření infekcí do zbytku infrastruktury
  • Sbírání užitečných informací o správě IoMT a zařízení připojených k IoT

Visibilita, statistiky a detekce anomálií

Základem MDSP je přesná a detailní viditelnost všech připojených zařízení. Během několika hodin od připojení do IoT infrastruktury (prostřednictvím TAPu nebo SPAN portu), Medigate pasivně identifikuje zařízení a začne poskytovat přesné a podrobné informace o IoT a lékařských zařízeních připojených do sítě.  
 
MDSP tedy v základu nabízí následující primární funkcionality:  
  • Detekci anomálií a alerting – identifikuje rizika, včetně přihlašovacích údajů ve formátu prostého textu, nešifrovaných osobních zdravotnických informací (PHI), zranitelností a zastaralých verzí.  
  • Zmapování síťové komunikace – mapuje vztahy mezi zařízeními (mapa světa, komunikační matice, VLAN matice a další).  
  • Threat Intelligence – poskytuje indikátory kompromitace na míru, které jsou specifické pro zdravotní péči a v síti identifikovaná zařízení.  
  • Posouzení zranitelností – MDSP pasivně posuzuje a koreluje zranitelnosti zařízení IoT a IoMT, a to bez potřeby přihlašovacích údajů.  
Řešení je dále rozšiřováno třemi moduly, které základní část rozšiřují o detailnější, specifické atributy a informace, které výsledné výstupy řešení značně zpřesňují. Jedná se o moduly Clinical Cyber Hygiene, Network Policy Management a Clinical Device Efficiency.  

Integrace

Medigate nabízí nejrozsáhlejší možnost integrace platforem v medicínském oboru a umožní vám snadno rozšířit svou stávající bezpečnostní infrastrukturu do již zaběhlého zdravotnického prostředí. Může dodávat veškeré získané informace, jako jsou vytvořené profily jednotlivých zařízení a informace o rizicích pro lepší rozhodování, například do NGFW, NAC, SIEM, CMMS a mnoha dalších. 
  
Vše začíná podrobnou identifikací každého lékařského zařízení v síti. S využitím hloubkové kontroly paketů Medigate poskytuje jedinečné identifikátory jednotlivých zařízení, včetně konfigurace, využití, výkonu a umístění.  Moznost označovat zdravotnická́ zařízení podle typu funkce, dodavatele a názvu modelu umožňuje podrobnější možnosti správy zásad. Medigate také zajišťuje, aby tagy zůstaly aktuální tím, že neustále sleduje změny ve vlastnostech sítě zařízení, jako je například IP adresa a verze softwaru.  
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.