Bezpečnost cloud prostředí (CASB, API Security)

Cloud Secutity označuje širokou škálu zásad, technologií, aplikací a ovládacích prvků používaných k ochraně virtualizovaných IP adres, dat, aplikací, služeb a související infrastruktury cloudových systémů​.

Cloud Access Security Broker

CASB je softwarový nástroj nebo služba, která je umístěna mezi infrastrukturou organizace a infrastrukturou poskytovatele cloudu. CASB umožňuje organizaci rozšířit dosah svých bezpečnostních politik mimo vlastní infrastrukturu až do cloudových služeb.
CASB zajišťuje, že síťový provoz mezi zařízeními v síti společnosti a poskytovatelem cloudu splňuje bezpečnostní zásady organizace, monitoruje cloudové aplikace při jejich používání, identifikuje rizikovost aplikací a uživatelů a dalších klíčové rizikové faktory.

Na základě těchto informací je možné povolit nebo blokovat přístup na cloudové služby, nebo vynucovat řadu různých prvků zabezpečení od antimalware kontroly, šifrování a profilování zařízení až po ochranu dat a přístupu.Technologie je nasazována buď na bráně, která monitoruje provoz ze sítě společnosti do cloudových služeb nebo pomocí API v nejrozšířenějších cloudových službách jako je O365, Salesforce a další.

Případová studie

Cloud Secutity označuje širokou škálu zásad, technologií, aplikací a ovládacích prvků používaných k ochraně virtualizovaných IP adres, dat, aplikací, služeb a související infrastruktury cloudových systémů. Řada organizací si s přechodem do cloudu není jistá a rozhodnutí takového řešení odkládá. Výraznou roli hraje nejistota vyplývající z nedůvěry k ukládání dat v cizím prostředí a obavy o jejich nedostatečné zabezpečení. 

Našim klientům důrazně doporučujeme hned zezačátku přistoupit k provedení analýzy rizik a k nastavení bezpečnostních pravidel co nejefektivněji. Organizace musí mít jasno v tom, jaká data má v úmyslu do cloudu přesunout a proč, jaké moduly si k tomu obstará, a především, jak bude mít ošetřené veškeré nutné kroky s ohledem na své byznysové priority. Zároveň je třeba upravit směrnice tak, aby odpovídaly celé řadě požadovaných bezpečnostních standardů. 

K největším bezpečnostním rizikům pro organizace patří implementace dat do cloudu bez adekvátní bezpečnostní analýzy a navazujících služeb jako odpovídající poradenství, školení či audity. V rámci Cloud Security všechny zmíněné služby nabízíme, proto jsme schopni organizacím s přechodem do cloudu pomoci od samotného začátku.​

Přínosy

 
  • Nasloucháme klientům a přizpůsobujeme služby jejich potřebám a časovým možnostem. 
  • Náš tým tvoří specialisté s bohatými zkušenostmi z oblasti vývoje i etického hackingu. 
  • Sledujeme moderní trendy v oblasti vývoje, bezpečnosti a technologií. 
  • Při analýzách zdrojových kódů klademe důraz na manuální revize, které vedou k odhalení většího množství chyb než běžná automatizovaná řešení. 
  • Umožňujeme provádění komplexních bezpečnostních auditů kombinací několika bezpečnostních disciplín. 
  • Stavíme své služby na mnohaletých zkušenostech a léty prověřených standardech.​
Sdílejte

NEVÁHEJTE, KONTAKTUJTE NÁS.

Máte zájem o další informace nebo o nabídku pro vaši konkrétní situaci?

Odesláním registračního formuláře prohlašuji, že jsem se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů v ARICOMA.